• +38 067 420 19 81
  • icsanaas@ukr.net
  • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

ВОЖЕГОВА РАЇСА АНАТОЛІЇВНА

 Директор Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України, провідний вчений в галузі землеробства, сільськогосподарських меліорацій, селекції, насінництва, рослинництва та агроекології.

Наукові профілі: Scopus, WoS, Google Scholar, Orcid

Раїса Анатоліївна є головою Вченої ради Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН та головою Навчально-науково-виробничого консорціуму «Південний», створеного Інститутом разом з вищими аграрними навчальними закладами, науково-дослідними установами та виробничими підприємствами.

Вона є головним редактором фахового міжвідомчого тематичного наукового збірника «Зрошуване землеробство» та фахового наукового журналу «Аграрні інновації», є членом редакційної колегії фахового науково-практичного журналу «Plant Varieties Studying and Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин).

Вожегова Р.А. є керівником Центру наукового забезпечення АПВ Херсонської області та керівником Державної програми наукових досліджень НААН 5 «Зрошуване землеробство».

Раїса Вожегова є дійсним членом Центру українсько-європейського наукового співробітництва, Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків, Ради ботанічних садів і дендропарків України та Асоціації «Українське насіннєве товариство».

За результатами наукових досліджень Вожеговою Р.А. опубліковано понад 1000 наукових праць, у тому числі: 97 книг та 30 статей у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection. За безпосередньої участі Раїси Анатоліївни створено 11 сортів рису, 7 сортів пшениці озимої, 2 гібриди кукурудзи, 1 сорт буркуну білого, які характеризуються високою врожайністю, адаптивністю та користується попитом у виробництві.

Раїса Анатоліївна бере активну участь у підготовці кадрів. Під її керівництвом успішно захистилися 9 докторів наук, 17 кандидатів наук та 2 доктори філософії (PhD).

Вожегова Р.А., як науковець, знана не тільки в Україні, а й за її межами. Вона співпрацює з науковими установами, закладами освіти та науково-виробничими компаніями Туреччини, США, Казахстану, Грузії, Ізраїлю, Китайської Народної Республіки та іншими.

Указом Президента України № 500 від 24 серпня 2012 року Раїсі Анатоліївні Вожеговій присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Рішенням Атестаційної колегії від 10 жовтня 2013 року (протокол 7/01-П) їй присвоєно вчене звання професора за спеціальністю «Сільськогосподарські меліорації». На підставі статуту НААН 11 листопада 2016 року обрана членом-кореспондентом НААН (диплом Ч № 0208) зі спеціальності агрономія (сільськогосподарські меліорації), а вже 15 жовтня 2020 року обрана академіком НААН (диплом А № 0149) зі спеціальності агрономія (сільськогосподарські меліорації).

За вагомий особистий внесок з впровадження науково-обґрунтованих систем землеробства на півдня України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм Раїсу Анатоліївну нагороджено Почесною грамотою і медаллю Верховної Ради України (розпорядження Голови Верховної Ради України № 642 від 30.09.2014 р.).

За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної науки, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (№ 26034 від 19.08.2015 р.).

Крім того, Раїса Анатоліївна неодноразово була нагороджена: Подякою Міністерства аграрної політики та продовольства України, Почесними грамотами та Почесною відзнакою Національної академії аграрних наук України, грамотами Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонської обласної ради, Відзнакою Міжнародної Академії рейтингових технологій та соціології «Золота Фортуна», медаллю «Народна шана Українським науковцям 1918-2018», Грамотою міського голови та багатьма іншими.