• +38 067 420 19 81
 • icsanaas@ukr.net
 • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Нормативні документи

Статут, кодекси та програми

 1. Статут ІКОСГ НААН 
 2. Антикорупційна програма ІКОСГ НААН 2022
 3. Етичний кодекс ІКОСГ НААН
 4. Кодекс академічної доброчесності ІКОСГ НААН
 5. Кодекс безпечного освітнього середовища ІКОСГ НААН
 6. Програма іспиту з іноземної мови для вступу до аспірантури
 7. Програма фахового іспиту для вступу до аспірантури

Положення

 1. Положення про Вчену раду ІКОСГ НААН
 2. Положення про організацію освітнього процесу ІКОСГ НААН
 3. Положення про систему забезпечення якості освітнього процесу ІКОСГ НААН
 4. Положення про приймальну комісію ІКОСГ НААН
 5. Положення про порядок проведення рейтингової оцінки Наукових та Науково-педагогічних працівників ІКОСГ НААН
 6. Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату ІКОСГ НААН
 7. Положення про інформаційний супровід веб-ресурсів ІКОСГ НААН
 8. Положення про визначення, виплату та розміри стипендіального забезпечення здобувачів ІКОСГ НААН
 9. Положення про систему стимулювання розвитку викладацької майстерності ІКОСГ НААН
 10. Положення про поточний та семестровий контроль результатів навчання ІКОСГ НААН
 11. Положення про Раду роботодавців ІКОСГ НААН
 12. Положення про Раду молодих вчених ІКОСГ НААН
 13. Положення про психологічну службу ІКОСГ НААН
 14. Положення про проектну групу та групу забезпечення спеціальності ІКОСГ НААН
 15. Положення про поточний та семестровий контроль результатів навчання ІКОСГ НААН
 16. Положення про порядок та умови обрання здобувачами вибіркових дисциплін ІКОСГ НААН
 17. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти (PhD та доктори наук) ІКОСГ НААН
 18. Положення про порядок перезараування результатів навчання ІКОСГ НААН
 19. Положення про порядок визнання результатів навчання (неформальна та інформальна освіта) ІКОСГ НААН
 20. Положення про підвищення кваліфікації ІКОСГ НААН
 21. Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими потребами ІКОСГ НААН
 22. Положення про ОНП ІКОСГ НААН
 23. Положення про НМКД ІКОСГ НААН
 24. Положення про групу із забезпечення якості організації освітнього процесу ІКОСГ НААН
 25. Положення про врегулювання конфліктних ситуацій ІКОСГ НААН
 26. Положення про відділ аспірантури і докторантури ІКОСГ НААН
 27. Положення про проведення педагогічної практики ІКОСГ НААН