• icsanaas@ukr.net
  • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Разова спеціалізована вчена рада 1/2023

Спеціалізована вчена рада створена для проведення разового захисту дисертації КОКОВІХІНОЇ Олени Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія.

Склад ради:

Голова ради – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, МАРЧЕНКО Тетяна Юріївна, завідувачка відділу селекції сільськогосподарських культур Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України.

Члени ради:

  • доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН ЛАВРИНЕНКО Юрій Олександрович, головний науковий співробітник відділу селекції сільськогосподарських культур Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України (рецензент);
  • доктор сільськогосподарських наук, професор ЗАЄЦЬ Сергій Олександрович, завідувач відділу кліматично орієнтованих агротехнологій Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України (рецензент);
  • доктор сільськогосподарських наук, професор БІЛЯВСЬКА Людмила Григорівна, професор кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавського державного аграрного університету Міністерства освіти і науки України (офіційний опонент);
  • доктор сільськогосподарських наук, професор ГРАБОВСЬКИЙ Микола Борисович, професор кафедри технологій в рослинництві та захисту рослин Білоцерківського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України (офіційний опонент).

 

ДАТА ЗАХИСТУ – 26 січня 2024 року о 12.00

 

Онлайн-трансляція захисту буде проводитись на офіційному YouTube каналі Інституту:

ICSA NAAS – YouTube

Захист відбудеться за адресою: Одеська обл., смт. Хлібодарське, вул. Маяцька дорога, 24
Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН

Коковіхіна Олена Сергіївна

Назва дисертаційної роботи:

«Насіннєва продуктивність сортів сої залежно від елементів технології вирощування в умовах зрошення»

Науковий керівник:

ВОЖЕГОВА Раїса Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, в.о. директора Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Рецензія першого рецензента

Рецензія другого рецензента

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

Відеозапис захисту дисертації

Електронний підпис відеозапису

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Адреса Разової спеціалізованої вченої ради для звернень:

67667, Одеська обл., смт. Хлібодарське, вул. Маяцька дорога, 24
Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН
Національної академії аграрних наук України
тел.: (095) 44-29-212