• +38 067 420 19 81
  • icsanaas@ukr.net
  • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами та технічне забезпечення освітнього процесу

Кадрове забезпечення освітнього процесу

Відповідно до вимог абзаців першого, другого, третього, четвертого пункту 35 Ліцензійних умов за формою додатка 15 до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти

1. Загальна інформація про забезпечення науково-педагогічними, педагогічними та науковими працівниками освітнього процесу на 3 рівні вищої освіти або за освітньою програмою 201 Агрономія, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на3 рівні вищої освіти

Найменування показника Кількість (осіб)
Загальна кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників 67
Кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 49
з них кількість:

– докторів наук та (або) професорів

12
– кандидатів наук та (або) доцентів 28

2. Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які забезпечують освітній процес на 3 рівні вищої освіти або за освітньою програмою 201 Агрономія, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, спеціальності 201 Агрономія на 3 рівні вищої освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу на певному рівні вищої освіти)

Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників