• +38 067 420 19 81
  • icsanaas@ukr.net
  • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Відділ селекції сільськогосподарських культур

Завідувач відділу

Марченко Тетяна Юріївна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

контактна інформація: tmarchenko74@ukr.net; 0954429212

Селекція пшениці

Основні напрями наукової діяльності: Розробка теоретичних основ селекції і створення короткостеблових та середньорослих сортів пшениці м’якої озимої для зрошуваного і неполивного землеробства степової і лісостепової екологічних зон України. Фундаментальні дослідження з питань генетики ознак і властивостей озимої пшениці, які визначають адаптивний і продуктивний потенціали сортів цієї культури та якість її зерна. Розробка моделі і створення сортів пшениці м’якої озимої для умов зрошення з урожайним потенціалом 8,0–10,0 т/га. За умов виконання елементів сортової агротехніки така урожайність реалізується на 95–100%.

Основні наукові досягнення:

Сорти: Херсонська безоста, Херсонська 99, Овідій, Кохана, Благо, Марія, Конка, Бургунка, Анатолія, Ледя, Кошова, Соборна, Перлина Степу, Аквілегія, Херсонська Фортеця,  занесені до Державного реєстру сортів рослин України. Сорти селекції інститут в умовах зрошення на кожному гектарі забезпечують збори зерна по 8,5–10,5 т. Названі сорти при вирощуванні на неполивних ділянках формують урожайність по пару 7,0–7,5 т/га, по непарових попередниках – 4,0–5,0 т/га. Характерною властивістю сортів пшениці м’якої озимої є висока стійкість до абіотичних і біотичних факторів довкілля: низьких температур взимку і високих влітку, поширених в Україні фітопатогенів – збудників борошнистої роси, бурої іржі, фузаріозу, септоріозу тощо. За якістю зерна сорти відносяться до сильних і цінних пшениць. Створені сорти пшениці твердої озимої високоврожайні, достатньо зимостійкі і посухостійкі, в умовах півдня України здатні забезпечувати урожайність на зрошуваних полях 7,0–7,5 т/га, неполивних по кращих попередниках – 5,0–6,5 т/га. Це сорти Дніпряна, Кассіопея, Андромеда, занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Розробки по м’якій та твердій пшеницям захищені охоронними документами на об’єкти права інтелектуальної власності: 38 авторських свідоцтв, 20 патентів.


Селекція сої

Основні напрями наукової діяльності: Проводиться агробіологічне вивчення вихідного матеріалу, пошук ефективних джерел і донорів резистентності, розробка теоретичних основ зі створення високопродуктивних сортів нуту та сої з високою азотфіксуючою та адаптивною здатністю для умов зрошення Півдня України. 

Селекційна робота ведеться з метою створення високопродуктивних сортів сої різних груп стиглості з урожайністю насіння: для скоростиглих – 3,0–3,5 т/га, для середньоранніх і середньостиглих – 4,0–5,5 т/га з тривалістю періоду вегетації від 80 до 125 діб, високим вмістом протеїну та олії. Започатковані дослідження по селекції нуту з ціллю створення високотехнологічних, високоврожайних (3,0–4,0 т/га) та стійких до хвороб сортів різних груп стиглості з тривалістю періоду вегетації від 90 до 105 діб з (вмістом протеїну в насінні до 25%, олії – до 7%).

Основні наукові досягнення:

Виділені джерела скоростиглості, високої насіннєвої продуктивності, стійкості до вилягання, ураження грибними, бактеріальними та вірусними хворобами, до розтріскування бобів, з високим і стабільним вмістом білка та олії в насінні. Створено вихідний матеріал, на основі якого самостійно та сумісно з іншими науково-дослідними установами виведено 30 сортів сої в різні роки внесених до Державного реєстру сортів рослин України та інших країн. Скоростиглий сорт Діона Державною комісією з сортовипробування тривалий час був визнаний національним стандартом у своїй групі стиглості. Найбільш поширеними на сьогоднішній день є сорти Діона, Фаетон, Даная, Софія, Святогор, Монарх, Панна. Скоростиглі сорти Діона, Монарх, Панна – є надійними попередниками для озимих культур в усіх зонах України, а в умовах зрошення їх рекомендується висівати в післяукісних і післяжнивних посівах. Створені і внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні два середньо-волокнисті сорти бавовнику Дніпровський 5 і Підозерський 4. Це – скоростиглі сорти з тривалістю періоду вегетації 115–120 діб, високим темпом достигання коробочок I і II ярусів, виходом волокна 37–38%, які рекомендовано висівати на Півдні України.


Селекція люцерни

Основним напрямком наукових досліджень: Створення нових високоврожайних сортів люцерни з комплексом специфічних ознак та властивостей залежно від вимог виробництва.

Основні наукові досягнення:

Виявлені взаємозв’язки морфобіотипічних ознак кореневої системи люцерни та господарсько-цінних ознак з метою більш цілеспрямованого добору за кореневою системою як фактору покращення родючості ґрунту та його структури, а також підвищення продуктивності надземної маси. Визначені інформативні ознаки – діаметр головного кореня та об’єм кореневої системи, які пов’язані з основними ознаками, що характеризують загальну продуктивність рослини та використання їх в якості непрямих критеріїв добору за накопиченням кореневої маси і азотфіксуючої здатності. Ці розробки дозволили створити сорти люцерни з могутньою кореневою системою, високою продуктивністю, адаптаційною здатністю. Вони здатні накопичувати у ґрунті 2,5–3,0 ц/га біологічного азоту. Розроблена методика селекції люцерни на підвищений рівень накопичення кореневої маси. Дослідження по біологічній азотфіксації в інституті ведуться в напрямках: вивчення поліморфізму азотфіксуючої продуктивності рослин люцерни, виділення донорів з високою азотфіксуючої активністю та на їх основі створення сортів люцерни з підвищеним рівнем азотфіксуючої здатності, підбір високоефективних симбіотичних пар сорт-штам. У зв’язку зі зміною клімату, створення посухостійких сортів люцерни це вимога сьогодення. Тому розпочато селекційна робота зі створення сортів люцерни з комплексом господарсько-цінних ознак – висока кормова, насіннєва та симбіотична продуктивність з ознакою посухостійкості. Створено 10 сортів люцерни: Надєжда, Сінська, Херсонська 9, Унітро, Веселка, Серафіма, Зоряна, Анжеліка, Луїза, Елегія які внесені до Державного реєстру сортів України і надано статус Національного надбання держави. Оригінальне та елітне насіння вирощується в Інституті зрошуваного землеробства НААН, дослідних господарствах «Копані», «Асканійське» та ТОВ «Золотий Колос». Розпочата селекційна робота з еспарцетом, створено вихідний матеріал для виведення нових високопродуктивних сортів для умов південного регіону. Селекція злакових багаторічних трав була розпочата в 1978 році під керівництвом О.В. Свиридова. Селекційна робота по створенню нових високоврожайних сортів багаторічних злакових трав, максимально адаптованих до місцевих умов, має велике значення для зміцнення кормової бази. Внаслідок проведеної селекційної роботи створені 5 конкурентноспроможних сортів злакових багаторічних трав південного екотипу для сіножатей і пасовищ в умовах посушливого степу України, занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.


монографія-соя

Зображення 1 з 253