• +38 067 420 19 81
 • icsanaas@ukr.net
 • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Відділ овочівництва і баштанництва

Книш Володимир Іванович 

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітних

       Контактна інформація: +38 (097) 933-61-33 

knysch.v@ukr.net

Google Scholar

Orcid

 

Основні напрями наукової діяльності

 • селекція овочевих і баштанних культур з використанням джерел та донорів господарських цінних ознак (холодостійкість, ранньостиглість, стійкість до біотичних та абіотичних чинників, висока адаптивна здатність,, висока якість продукції).
 • розроблення і удосконалення методів насінництва новостворених сортів та гібридів овочевих і баштанних культур, отримання оригінального, сертифікованого насіння нових сортів, батьківських ліній і гібридів. Надання методичної підтримки і здійснення авторського нагляду за вирощуванням насіннєвого матеріалу.
 • розроблення технологічних елементів вирощування овочевих і баштанних рослин, адаптованих до змін умов клімату. Науковий супровід сучасних технологій вирощування.
 • розробка енергоефективних систем виробництва овочевих і баштанної продукції за використання методів мінімізації застосування синтетичних добрив та засобів захисту рослин, енергоощадного обробітку ґрунту, ресурсоощадного режиму зрошення;
 • отримання високоякісного насіннєвого матеріалу овочевих і баштанних культур з підвищеною стійкістю до абіотичних факторів навколишнього середовища;
 • розроблення нових та удосконалення існуючих способів зберігання овочевих і баштанних культур.

Наукові досягнення відділу

 • Удосконалена методика адаптивної селекції томата. В результаті проведення наукових досліджень розроблено метод гаметофітної та спорофітної селекції на прикладі рослин томата.
 • Розроблено методи визначення стійкості баштанних рослин до негативної дії абіотичних факторів (вплив УФ-В опромінення, високих доз озону, жаростійкість, посухостійкість) у лабораторних та польових умовах;
 • Встановлено способи добору та створення нових жаростійких агрохімічно- ефективних генотипів кавуна, адаптованих до вирощування в умовах степової зони України;
 • Розроблена методика отримання тетераплоїдних материнських ліній кавуна з застосуванням інтродукції, селекції і методів сучасних біотехнологій;
 • Створено нові сорти помідора промислового типу, плоди яких придатні для переробки на томат-продукти (сік, томат-паста, соус, кетчуп, цільноплідне консервування, заморожування, в’ялення, сушіння). Сорти Наддніпрянський 4, Кіммерієць, Інгулецький, Сармат, Анаконда, Легінь, Кумач, Ювілейний занесені у Державний Реєстр сортів рослин, прилатних до поширення в Україні.
 • Створено нові сорти помідора салатного призначення: Апологет, Зимова вишня, Присадибний, Сонячне коло, Українець, Флагман, Горисвіт;
 • Створено нові сорти огірка: Голопристанський, Сфінкс, Анубіс;
 • Створено нові сорти перцю солодкого: Злато скіфів, Багряний вулкан, Канйон, Звенигора;
 • Створено нові сорти баклажану: Херсонський, Айсберг, Забава, Насолода;
 • Створено нові сорти кабачка: Золотинка, Гайдамака, Акробат, Аскольд, Аватар, Атаман, Златогор;
 • Створено нові сорти патисону: Астероїд, Оранжевий, Кардамон;
 • Створено нові сорт вігни спаржевої овочевої: Херсонська;
 • Створено нові сорти кавуна: Таврійський, Сніжок, Красень, Орфей, Цільнолистний, Спаський, Херсонський, Княжич, Альянс, Чарівник, Мрія, Фаворит, Паралакс, Вогнедар;
 • Створено нові сорти дині: Голянка, Гопрінка, Інгулка, Лада, Дідона, Ольвія, Престиж, Фантазія, Фортуна, Ласуня;
 • Створено нові сорти гарбуза: Диво, Гілея, Новинка, Родзинка, Билінка, Альтаїр, Яніна, Південний, Сірий український, Універсал, Зміна, Малютка; Сорти рекомендуються для вирощування у відкритому ґрунті в зонах Степу та Лісостепу.
 • удосконалено основні елементи технології вирощування екологічно безпечної продукції овочевих і баштанних культур, зокрема збалансовано мінеральне живлення, застосування регуляторів росту з урахуванням фізіологічної потреби рослин залежно від фази розвитку та впливу негативних факторів середовища, використання препаратів біологічного походження. Проводиться робота з розширення асортименту овочевих видів рослин. Удосконалено основні елементи технології вирощування зелених та етильованих пагонів сучасних гібридів спаржі, адаптованих до умов півдня України.
 • Розроблено технологію вирощування насіння сортів томата промислового типу за краплинного зрошення. Розроблено нові способи висадкового та безвисадкового вирощування насіння моркви і буряку столового за краплинного зрошення. Розроблено ресурсозберігаючу технологію вирощування насіння цибулі ріпчастої, що передбачає осіннє висаджування маточників.

Публікаційна діяльність відділу

 • Косенко Н.П. Формування асиміляційного апарату і продуктивності рослин томата залежно від удобрення в умовах краплинного зрошення на півдні України. Аграрні інновації. збірник наукових праць. Херсон: ОЛДІ ПЛЮС. 2022. Вип. 14. С. 66–71.
 • Косенко Н.П. Насіннєва продуктивність моркви за безвисадкового вирощування на півдні України. Вісник аграрної науки: науково-теоретичний журнал, 2022. № 11. С. 66–72.
 • Косенко Н.П., Бондаренко К.О. Удосконалення елементів біологізації технології вирощування аспарагусу за краплинного зрошення на півдні України. Вісник Полтавської державної аграрної академії, Вип. 3.  С. 59–65.
 • Косенко Н.П., Бондаренко К.О. Урожайність і якість пагонів спаржі за краплинного зрошення на півдні України. Зрошуване землеробство: збірник наукових праць. Херсон : ОЛДІ ПЛЮС. 2022. Вип. 77. С. 94–98.
 • Kosenko N. Agrobiological estimation of different methods of growing carrot (Daucus carota) seeds under drip irrigation in Southern of Ukraine. Innovative Approaches to Ensuring the Quality of Education. Scientific Research and Technological Processes: Monografia. / Ed. M. Gavron-Lapuszek, Y. Suchkova. Katowice school of Technology. Poland. 2021. P. 1023–1031.
 • Косенко Н.П., Бондаренко К.О. Оптимізація режимів краплинного зрошення та живлення промислових сортів томата на Півдні України. IISJ: International Independent Scientific Journal. 2021. № 19(2). Р. 3–7.
 • Бондаренко К.О. Косенко Н.П. Урожайність і якість плодів томата залежно від режимів зрошення та удобрення рослин за краплинного зрошення на півдні України. Аграрні інновації, 2021. № 4. С. 60–65.
 • Шабля О.С., Холодняк О.Г. Організаційно-маркетинговий підхід до процесу селекції нових сортів баштанних культур в південному регіоні України. Овочівництво і баштанництво. 2021. № 69. С. 131–139.
 • Шабля О.С., Холодняк О.Г. Маркетингові засади просування сортів баштанних культур вітчизняної селекції в Україні. Овочівництво і баштанництво. 2021. № 70. С. 91–100.
 • Свідоцтво про державну реєстрацію № 20146010 від 23.10.2021   Гібрид кавуна звичайний «Торфін» F1  
 • Свідоцтво про державну реєстрацію № 20228002 від 23.10.2021 Сорт гарбуза мускатного «Малютка»
 • Свідоцтво про державну реєстрацію № 20148002 від 23.10.2021 Гібрид кабачка «Аіріс» F1
 • Патент на корисну модель 147068 «Спосіб безвисадкового вирощування насіння моркви столової за краплинного зрошення на півдні України» від 08.04.2021.
 • Лимар В.А., Холодняк О.Г. Результати адаптивної селекції овочевих і баштанних культур в умовах змін клімату. Вісник аграрної науки, 2020. № 3. С. 50–54.
 • Лимар В.А., Шашкова Н.І., Шабля О.С., Холодняк О.Г. Шляхи інноваційного розвитку галузі баштанництва на півдні України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2020. № 38. С.18–24.
 • Лимар В.А., Лимар А.О., Гамаюнова В.В. Біологізована технологія вирощування кавуна за краплинного зрошення. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2020. № 4. С. 34–38.
 • Косенко Н.П., Погорєлова В.О.Насіннєва продуктивність сортів томата залежно від схеми посіву та удобрення в умовах Південного Степу України. Вісник аграрної науки: науково-теоретичний журнал, № 2(50). С. 37–43.
 • Косенко Н.П. Насіннєва продуктивність моркви столової за використання методу штеклінгів за краплинного зрошення на півдні України. Зрошуване землеробство: зб. наук. праць. Херсон: ОЛДІ ПЛЮС. 2020. Вип. 74. С. 134–138.
 • Косенко Н.П. Урожайність і якість насіння буряку столового за різних способів насінництва на півдні України. Аграрні інновації, 2020. № 1. С. 91–96.
 • Бондаренко К.О. Косенко Н.П. Вплив умов вологозабезпеченості на врожайність плодів томата за  краплинного зрошення на півдні України. Аграрні інновації, 2020. № 3. С. 6–10.
 • Косенко Н.П., Бондаренко К.А. Комплексная оценка сортов и перспективных линий томата для южной степи Украины. Сборник научных трудов Азербайджанского НПО Гидротехники и Мелиорации, 2020. Вып. ХLII. Баку: «Elm». С. 77–83.
 • Косенко Н.П. Урожайність і якість моркви столової  за висаджування штеклінгів  в умовах краплинного зрошення на півдні України. IISJ: International Independent Scientific Journal. Poland. 2020. № 19(2). Р. 7–11.
 • Свідоцтво про державну реєстрацію № 200375 Сорт помідора їстівного Ювілейний від 24.02.2020  
 • Патент № 144334 від 25.09.2020 Спосіб вирощування кавуна
 • Патент № 144267 від 25.09.2020 Спосіб отримання гібридів кабачка   
 • Патент № 190736 від 06.08.2020 Кабачок сорт «Аватар»
 • Наумов А.О., Лимар А.О. Способи підвищення адаптивних здатностей рослин кавуна до негативних абіотичних чинників Південного Степу. Вісник аграрної науки, 2019. № 9. С. 21–28.
 • Косенко Н.П., Погорєлова В.О., Бондаренко К.О. Способи насінництва буряку столового за краплинного зрошення на півдні України. Вісник аграрної науки: науково-теоретичний журнал. Спецвипуск  Жовтень 2019. С. 99–106.
 • Косенко Н.П., Погорєлова В.О., Бондаренко К.О. Характеристика перспективних ліній томата (Solanum Lucopersicum) та нових сортів селекції Інституту зрошуваного землеробства Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць. Херсон: Видавничий Дім «Гельветика». 2019. Вип. 109. Т. 1. С. 70–75.
 • Косенко Н.П., Сергеєв А.В.Насінництво моркви столової за краплинного зрошення. Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. Вип. 72. С. 88–91.
 • Косенко Н. П. Погорєлова В.О. Формування врожайності насіння томата залежно від сортових особливостей та удобрення за краплинного зрошення. Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. Вип. 71. С. 168– 173. 
 • Кобылина Н.А., Косенко Н.П., Бондаренко К.О., Погорєлова В.О.Комплексная оценка перспективних линий и сортов томата для южной степи Украины. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Горки: БГСА. 2019. № 4. С. 74–78.
 • Косенко Н. П., Сергеєв А. В.Спосіб вирощування насіння моркви за краплинного зрошення на півдні України. Аграрна наука – виробництву: науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок. Київ: Аграрна наука. 2019. Вип. 2. С. 10.
 • Патент на корисну модель 138083 «Спосіб добору гомеостатичних джерел високої адаптивності для селекції помідора їстівного в умовах зрошення» від 25.11.2019.
 • Патент № 134160 від 10.05.2019 Спосіб добору ліній кавуна стійких до високих доз азоту.
 • Наукові основи адаптації систем землеробства до змін клімату в Південному Степу України. Монографія. Присвячена 100-річному ювілею Національної академії аграрних наук України /за ред. Р.А. Вожегової. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 752 с.
 • Лимар А.О., Бритік О.А. Визначення структури поліплоїдних популяцій кавуна методом Флюорисцентної цитометрії.  Вісник аграрної науки Причорноморя, 2018. № 2. С. 28–31.
 • Косенко Н.П. Насінництво буряка столового безвисадковим способом за краплинного зрошення півдня України. Науковий вісник ЛНАУ: зб. наук. праць. 2018. Вип. 75. С. 233–239.
 • Косенко Н.П., Сергеєв А.В. Урожайність маточників моркви столової залежно від технологічних прийомів вирощування. Зрошуване землеробство: зб. наукових праць. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС. 2018. Вип. 70. С. 82–85.
 • Косенко Н.П., Погорєлова В.О. Фотосинтетична діяльність рослин томата залежно від схеми посіву та удобрення в Південному Степу України. Зрошуване землеробство: збірник наукових праць. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС. 2018. Вип. 70. С. 77–81.
 • Косенко Н. П., Сергеєв А. В. Удосконалення технології насінництва моркви столової (Daucus carota) за краплинного зрошення. Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць. Херсон: ХДАУ. 2018. Вип. 103. С. 82–85.
 • Косенко Н. П., Погорєлова В. О. Урожайність плодів і насіння томата за краплинного зрошення на півдні України. Таврійський науковий вісник: збірник наукових праць. Херсон: ХДАУ. 2018. Вип. 104. С. 86–92.
 • Патент №180892 від 11.05.2018 р. Помідор їстівний сорт Українець.
 • Патент №180893 від 11.05.2018 р. Помідор їстівний сорт Флагман.
 • Патент №180894 від 11.05.2018 р. Помідор їстівний сорт Горисвіт.
 • Патент №180888 від 11.05.2018 р. Перець солодкий сорт Звенигора.
 • Патент №180889 від 11.05.2018 р. Перець солодкий сорт Заграва.
 • Патент №180884 від 11.05.2018 р. Огірок посівний сорт Анубіс.
 • Патент №180839 від 11.05.2018 р. Баклажан сорт Забава.
 • Патент №180838 від 11.05.2018 р. Баклажан сорт Насолода.
 • Патент №180841 від 11.05.2018 р. Гарбуз великоплідний сорт Зміна.
 • Патент №180842 від 11.05.2018 р. Гарбуз великоплідний сорт Степовий.
 • Патент №180855 від 11.05.2018 р. Кавун сорт Світлячок.
 • Патент №180854 від 11.05.2018 р. Кавун сорт Паралакс.
 • Патент №180853 від 11.05.2018 р. Кавун сорт Вогнедар.
 • Патент №180856 від 11.05.2018 р. Кавун сорт Мрія.
 • Патент №180851 від 11.05.2018 р. Кабачок сорт Златогор.
 • Патент №180852 від 11.05.2018 р. Кабачок сорт Атаман.
 • Патент №180887 від 11.05.2018 р. Патисон сорт Кардамон.

Баштанництво: зареєстровано 84 об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ), які захищені охоронними документами, з них 18 на корисні моделі, 51 на сорти рослин, 15 об’єктів авторського та суміжних прав.

Овочівництво: 41 об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ), захищені охоронними документами, з них патенти на корисні моделі – 24, на сорти рослин – 17.