• +38 067 420 19 81
  • icsanaas@ukr.net
  • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Моніторинг якості освіти

Результати моніторингу якості освіти

Результатом навчання за освітньо-науковою програмою є фахівець – доктор філософії, здатний розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі професійної діяльності.

У результаті навчання за освітньо-науковою програмою здобувач набуває глибинні знання зі спеціальності 201 Агрономія, оволодіває етикою та методологією наукового дослідження, сучасними методами наукового дослідження відповідно до напрямку наукового проекту.

Освітньо-наукова програма включає поглиблене вивчення спеціальності за напрямком наукового дослідження; розвиток мовних компетенцій та комунікаційних навичок; засвоєння технології презентації результатів наукового дослідження та інших компетенцій, які є необхідними для виконання оригінального наукового дослідження, впровадження наукових результатів у професійну діяльність та інші сектори суспільства.

Підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою є базисом для наступної професійної діяльності та є важливою для самореалізації та подальшого кар’єрного росту.

Реалізація освітньо-наукової програми здобувачів третього (освітньо- наукового) рівня відбувається з урахуванням принципів людиноцентрованого підходу. Здобувачі мають можливості для формування та здійснення індивідуальної освітньої траєкторії та високо оцінюють рівень методичної та змістовної підтримки у підготовці дисертаційного дослідження.

В цілому перелік обов’язкових дисциплін та дисциплін вільного вибору відповідає науковим інтересам аспірантів, та, на їхню думку, забезпечує підготовку до викладацької та дослідницької діяльності.

Здобувачі задоволені організацією освітнього процесу (формами, методами навчання та контролю знань, обсягом часу, структуруванням навчального матеріалу дисциплін, об’єктивністю оцінювання, забезпеченням навчально-методичними матеріалами та технічним обладнанням) та високо оцінюють професійну майстерність науково-педагогічних працівників. Здобувачі задоволені умовами освітнього середовища ІКОСГ НААН, режимом та умовами навчання.

Більшість здобувачів зацікавлені в участі у закордонних відрядження та  грантових проектах, у програмах міжнародної академічної мобільності.


Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО

Бланк опитування

Звіт опитування здобувачів ІКОСГ НААН 2023


Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних співробітників Інституту