• +38 067 420 19 81
  • icsanaas@ukr.net
  • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Спеціалізована вчена рада

Д 41.382.01 Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України
Профіль ради: 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації», 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Наказ про затвердження рішень Атестаційної колегії МОН України

Додаток до наказу про затвердження рішень Атестаційної колегії МОН України

Положення Спеціалізованої вченої ради при ІКОСГ НААН


Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 41.382.01

Голова ради: Вожегова Раїса Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, директор, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства, спеціальність 06.01.05 (селекція і насінництво).
Заступник голови: Лавриненко Юрій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу селекції сільськогосподарських культур, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства, спеціальність 06.01.05 (селекція і насінництво).
Вчений секретар: Бояркіна Любов Вадимівна, доктор сільськогосподарських наук, завідувач відділу геоінформаційних технологій та економічних досліджень, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства, спеціальність 06.01.02 (сільськогосподарські меліорації).

Члени ради:

Базалій Валерій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва та агроінженерії, Херсонський державний аграрно-економічний університет, спеціальність 06.01.05 (селекція і насінництво);

Голобородько Станіслав Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник відділу кліматично орієнтованих агротехнологій, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства, спеціальність 06.01.02 (сільськогосподарські меліорації);

Грановська Людмила Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу зрошуваного землеробства та декарбонізації агроекосистем, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства, спеціальність 06.01.02 (сільськогосподарські меліорації);

Жовтоног Ольга Ігорівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри водної інженерії та водних технологій, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 06.01.02 (сільськогосподарські меліорації);

Заєць Сергій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу кліматично орієнтованих агротехнологій, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства, спеціальність 06.01.02 (сільськогосподарські меліорації);

Кириленко Віра Вікторівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла, спеціальність 06.01.05 (селекція і насінництво);

Марченко Тетяна Юріївна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції сільськогосподарських культур, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства, спеціальність 06.01.05 (селекція і насінництво);

Тищенко Андрій Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник відділу селекції сільськогосподарських культур, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства, спеціальність 06.01.05 (селекція і насінництво);

Шатковський Андрій Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член- кореспондент НААН, заступник директора з наукової роботи, Інститут водних проблем і меліорації, спеціальність 06.01.02 (сільськогосподарські меліорації).


Захисти

Доктор наук
ПІБ здобувача, відомості про наукового консультанта Реферат, дисертація, висновок Опоненти
Дата захисту:
Лиховид Павло Володимирович, докторант Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН.

Назва дисертації: «Теоретико-методологічні основи розвитку кліматично орієнтованого рослинництва в умовах кліматичних змін».

Облікова картка

Реферат Шатковський Андрій Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, заступник директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН;

Відгук Шатковського А.П.

Шифр та назва спеціальності – 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» Дисертація Аверчев Олександр Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри землеробства Херсонського державного аграрно-економічного університету МОН;

Відгук Аверчева О.В.

Науковий консультант: Вожегова Раїса Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, в.о. директора Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН. Висновок про наукову та практичну цінність Чабан Віктор Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки Херсонської державної морської академії МОН.

Відгук Чабана В.О.

Аудіо та відео записи захисту: Відео захисту; Аудіо захисту
Кандидат наук
     

Повідомлення щодо захистів дисертацій докторів та кандидатів наук

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук

Методичні рекомендації до виконання дисертаційних робіт_2023

Вимоги до публікацій зі змінами 2022 р. на здобуття доктора і кандидата наук

Вимоги до оформлення дисертації, 2017-40

Лист МОН щодо застосування законодавства