• +38 067 420 19 81
  • icsanaas@ukr.net
  • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Наукові Школи

ГОЛОБОРОДЬКО СТАНІСЛАВ ПЕТРОВИЧ
доктор с.-г. наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України
Оптимізація технологій вирощування кормових культур на зрошуваних і неполивних землях Південного Степу України, розробка ресурсоощадних агрозаходів для створення високопродуктивних агрофітоценозів
НЕТІС ІВАН ТИМОФІЙОВИЧ
доктор с.-г. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
Наукове обґрунтування та розробка енергозберігаючих технологій вирощування зернових культур в умовах півдня України
ГУСЄВ МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ
доктор с.-г. наук, професор
Агробіологічне обґрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України
ГАМАЮНОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
доктор с.-г. наук, професор
Родючість ґрунтів, оптимізація систем удобрення сільськогосподарських культур та ефективне використання добрив
ЛАВРИНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
доктор с.-г. наук, професор, академік НААН
Розробки теоретичних основ адаптивної селекції сільськогосподарських культур для зрошуваних і неполивних умов. Науково-методологічні аспекти агротехнологій в умовах аридного клімату
ГРАНОВСЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
доктор економічних наук, професор
Теоретико-методологічні основи економіки природокористування на меліорованих ландшафтах та охорона навколишнього природного середовища.
ВОЖЕГОВА РАЇСА АНАТОЛІЇВНА
доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України
Наукові основи зрошуваного землеробства, сільськогосподарських меліорацій та адаптивного рослинництва. Селекція та насінництво сільськогосподарських культур для умов посушливого клімату Південного Степу України