• +38 067 420 19 81
 • icsanaas@ukr.net
 • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Відділ маркетингу і міжнародної діяльності

Завідувач відділу

Пілярська Олена Олександрівна,

кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник

контактна інформація: icsa.marketing@ukr.net

Наукові профілі: Web of Science ResearcherID: GPK-0545-2022; Google Scholar: Олена Пілярська (Olena Piliarska); https://orcid.org/0000-0001-8649-0618

 

Основні напрями наукової діяльності

 • впровадження системи маркетингу в землеробстві з метою підвищення ефективності виробництва, популяризації інноваційної продукції Інституту, збільшення її конкурентоспроможності на вітчизняному та міжнародному ринках;
 • розробка маркетингової стратегії, тактики та засобів інноваційної діяльності Інституту;
 • здійснення обліку та систематизація винаходів, корисних моделей і сортів рослин;
 • формування інноваційного портфелю та портфелю замовлень установи;
 • дослідження ефективності застосування інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур в господарствах з різним рівнем технологічного забезпечення, розмірів і спеціалізації;
 • розробка науково-методичних рекомендацій суб’єктам АПВ з метою підвищення ефективності освоєння науково-інноваційних розробок Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН та їх наукового супроводу і консалтингових послуг;
 • аналіз передачі комплексних технологій шляхом укладання дво- або багатосторонніх договорів між фізичними та юридичними особами різних форм власності в АПВ зі встановленням майнових прав і обов’язків щодо технологій або їх об’єктів;
 • видавнича діяльність Інституту;
 • укомплектування фахових видань установи: Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Зрошуване землеробство» (категорія Б) та наукового журналу «Аграрні інновації» (категорія Б).

Основні наукові досягнення

 • розроблено дієві механізми організації та взаємодії виробників наукоємної продукції і послуг, інноваційної інфраструктури та господарюючих суб’єктів АПВ південного регіону для ефективного трансферу науково-інноваційних розробок;
 • проведено аналіз та узагальнення багаторічних експериментальних даних польових дослідів Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН, розроблено методичні рекомендації та порядок їх трансферу в агропромислове виробництво;
 • налагоджено науковий супровід інтегральної системи обслуговування та інформаційного забезпечення суб’єктів АПВ південного регіону зі зворотнім зв’язком на засадах концепції загального управління якістю;
 • сформовано базу даних інноваційних технологій вирощування зернових, технічних, кормових, овочевих культур та картоплі в умовах зрошення півдня України.

Послуги

 • науковий супровід та консультаційні послуги з ефективного ведення землеробства;
 • консультації з питань визначення прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • надання допомоги в підготовці матеріалів для оформлення прав на об’єкти промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торгових марок);
 • патентно-інформаційний пошук по матеріалах, що пропонуються для патентування;
 • оформлення договорів на створення науково-технічної продукції або науково-технічної послуги;
 • оформлення виключних/невиключних ліцензійних договорів на передачу права на використання об’єктів інтелектуальної власності та договорів уступки права на них;
 • видавнича діяльність: укомплектування та оформлення книг, монографій, збірників, каталогів, буклетів, рекламних проспектів;
 • організація та проведення виставок, Дні поля, конференцій, семінарів, нарад, з’їздів тощо;
 • надання інших послуг в межах своєї компетенції.