• +38 067 420 19 81
  • icsanaas@ukr.net
  • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Рада молодих вчених

Рада молодих вчених Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН

  Павло ЛИХОВИД – голова Ради молодих учених при ІКОСГ НААН, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу зрошуваного землеробства та декарбонізації агроекосистем.

Телефон: +380 66 062 9897

E-mail: pavel.likhovid@gmail.com

Сфера науково-професійних інтересів: кліматично орієнтоване рослинництво, точне землеробство, інноваційні методи зрошення, математичне моделювання в агрономії, інформаційні технології, штучний інтелект і геоінформаційні системи. Автор 300 наукових публікацій, з них понад 40 – у виданнях, індексованих наукометричними базами Scopus та Web of Science, 3 патенти та 2 авторських свідоцтва на твір.

Олександр ОЧКАЛА – заступник голови Ради молодих учених при ІКОСГ НААН, доктор філософії, старший науковий співробітник відділу селекції сільськогосподарських культур.

Телефон: +38 095 172 3455

E-mail: lis.orin56@gmail.com

Сфера науково-професійних інтересів: селекція сільськогосподарських культур, адаптивна селекція, селекція бобових культур, селекція на стійкість до фітопатогенів, фізіологія рослин. Автор 20 наукових публікацій, 3 авторських свідоцтв на сорти.

Маргарита ГОРКАВАсекретар Ради молодих учених при ІКОСГ НААН, молодший науковий співробітник лабораторії системного біоінжинірингу в тваринництві

Телефон: +38 050 636 2965

Сфера науково-професійних інтересів: відтворення об’єктів аквакультури у штучних та природних умовах з орієнтацією на кліматичні зміни та вимоги сьогодення.

 

Члени РМУ при ІКОСГ НААН:
1. Сорокунський Сергій Сергійович – доктор філософії, старший науковий співробітник відділу зрошуваного землеробства та декарбонізації агроекосистем
2. Свиденко Андрій Володимирович – кандидат екон. наук, старший науковий співробітник відділу геоінформаційних технологій та економічних досліджень
3. Шкурко Яна Петрівна – молодший науковий співробітник відділу геоінформаційних технологій та економічних досліджень
4. Кокойко Василь Васильович – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу овочівництва і баштанництва
5. Жигайло Тарас Сергійович – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу кліматично орієнтованих агротехнологій
6. Гура Владислав Вікторович – аспірант відділу селекції с.-г. культур
7. Полагенько Олена Сергіївна –  науковий співробітник відділу маркетингу та міжнародної діяльності
8. Базиленко Євгеній Олександрович – аспірант відділу селекції с.-г. культур
9. Добровольський Петро Андрійович – аспірант відділу кліматично орієнтованих агротехнологій
10. Бичкова Юлія Володимирівна – аспірант відділу селекції с.-г. культур
11. Степанов Сергій Сергійович – аспірант відділу селекції с.-г. культур
12. Перепросов Віктор Анатолійович – аспірант відділу кліматично орієнтованих агротехнологій

 

У 1951 році в Інституті зрошуваного землеробства НААН (нині Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН) було відкрито аспірантуру за чотирма спеціальностями: сільськогосподарські меліорації, агрохімія, селекція і насінництво, рослинництво та з 2019 року відкрито докторантуру. Тоді ж для науково-методичної координації аспірантів і науковців, що вже захистили кандидатські та докторські дисертаційні роботи, було створено Раду молодих учених. За роки свого існування молоді вчені Інституту захистили понад 156 кандидатських та 11 докторських дисертаційних робіт, у тому числі лише за останні 2012-2022 рр. успішно захищено 56 кандидатських та 11 докторських дисертацій.

Щороку до аспірантури Інституту вступають 12-15 молодих учених, у тому числі з відривом від виробництва – 3-4 (в основному після закінчення університету). Упродовж існування до Ради входили активні молоді вчені та аспіранти, а очолювали її здебільшого кандидати с.-г. наук. В 2022 році на базі Інституту зрошуваного землеробства НААН, Інституту рису НААН та Південної державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту водних проблем і меліорації НААН створено Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН.

В Інституті постійно діяла і діє консультативна група докторів наук з питань надання методичної та практичної допомоги аспірантам і молодим ученим у складанні схем дослідів, підготовки наукових публікацій і кандидатських дисертацій.

Діяльність ради

Досягнення у минулому

Наші вчені завжди брали участь у різних наукових семінарах, симпозіумах, конференціях, підвищували кваліфікацію в інших наукових установах. Постійно проводились конкурси серед аспірантів і молодих вчених на краще ведення дослідів та освоєння методики дослідної справи. Щороку організовували конкурс на кращу доповідь молодого вченого, проводили 1-3 конференції молодих вчених. Актив Ради організовував спортивні змагання та науково-популярні конкурси. До дня науки та працівників сільського господарства завжди Рада молодих учених приймала найактивнішу участь у підготовці номерів художньої самодіяльності для участі в святкових концертах, організовувала та проводила конкурси з виготовлення святкових виробів ручної роботи тощо. Крім того, влітку кожного року наша молодь безпосередньою участю в ремонтних роботах забезпечує підготовку бази відпочинку ІЗЗ НААН «Науковець» до літнього сезону відпочинку. В обов’язки молодих вчених входить догляд за музеєм, поповнення експонатів виставкової зали, наведення порядку на території дендропарку та висадці нових дерев.

У різні роки нашим молодим вченим неодноразово було присуджено стипендію Кабінету Міністрів України, яку одержували Марченко Т.Ю., Перчиць А.І., Нетреба О.О., Войташенко Д.П., Біднина І.О., Пілярська О.О., Лиховид П.В., Юзюк С.М.


Діяльність сьогодні

На базі ІКОСГ НААН постійно проводяться науково-практичні конференції та семінари молодих вчених. Молоді вчені постійно беруть участь у Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях. На даний час до Ради входить 10 молодих вчених, у тому числі 2 – кандидатів с.-г. наук (з них 1 – здобула вчене звання старшого дослідника), 8 – навчаються в аспірантурі.

В Інституті видаються Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство» та науковий журнал «Аграрні інновації», які включено до переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі природничих та аграрних наук (спеціальності 101 «Екологія», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин») відповідно до Наказу МОН України. Програмні цілі: публiкацiя наукових статей, у яких розглядаються результати досліджень теоретичного і практичного характеру з питань аграрних наук і продовольства, оглядових і дискусійних статей. Молоді вчені активно публікують свої здобутки у цих виданнях (в середньому за рік на одного вченого припадає 4-5 наукових праць).

Також лише за останні 5 років молодими вченими отримано 27 патентів та авторських свідоцтв. Молоді вчені Інституту постійно спілкуються з іншими вченими, обмінюються досвідом, цікавою інформацією та новинами. У нас створена своя група у соц мережі Facebook (https://www.facebook.com/molodiicsanaas/)


План дій

Продовження існуючого курсу діяльності Ради молодих учених. Підтримка креативних ідей ініціативної молоді у проведенні зустрічей з науковцями інших установ з метою налагодження в подальшому співробітництва та обміну думками і пропозиціями щодо покращення особистої наукової діяльності. Поширення серед молодих учених інформації щодо проведення науково-практичних конференцій в межах України та за кордоном, а також публікації наукових статей у вітчизняних та іноземних фахових виданнях.

Організація прослуховування позачергових виступів молодих учених з доповідями з метою кращої підготовки комунікативних навиків науковців. Матеріальна підтримка, заохочення та консультація в цьому напрямку.