• +38 067 420 19 81
 • icsanaas@ukr.net
 • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Відділ первинного та елітного насінництва

Завідувач відділу

Влащук Анатолій Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Наукові профілі: Google Scholar: Анатолій ВлащукOrcid: http://orcid.org/0000-0002-2818-8127

 Контактна інформація: 066-06-324-55; 067-55-153-75


Напрями діяльності відділу

Відділ первинного та елітного насінництва є структурним науково-виробничим підрозділом Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наукУкраїни, в організаційному плані підпорядковується директору Інституту та його заступнику з наукової роботи.Відділ у своїй діяльності керується Законами України, Конституцією України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Статутом Інституту, Положенням про Відділ первинного та елітного насінництва Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук та іншими нормативно-правовими актами.Координація наукових досліджень і науково-технічних програм діяльності відділу первинного та елітного насінництва покладена на завідувачаструктурного підрозділу.

Основними завданнями та функціями відділу первинного та елітного насінництваІнституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААНє:

 – забезпечення високоякісним насінням сортів сільськогосподарських  культур господарств різних форм власності, розмноження насіння нових та перспективних сортів посухостійких культур в первинних (добазове) та елітних (базове) ланках насінництва;

– координація виробництва насіння с.-г. культур різних генерацій зернових, зернобобових, круп’яних, технічних та кормових культур в дослідних господарствах ІКОСГ НААН України;

–контроль за дотриманням методики виробництва насіння всіх генерацій, підготовка та проведення апробації насінницьких посівів с.-г. культур;

– розробка науково-технічних завдань, методичних рекомендацій, впровадження в виробництво науково-технічних програм, наукове забезпечення агротехніки вирощування високоякісного посівного матеріалу;

– дослідження наукового потенціалу у вирощуванні та виробництві високоякісного насіння, визначення найбільш пріоритетних напрямів наукових впроваджень, що можуть представляти комерційний інтерес;

– проведення досліджень інфраструктури ринку, пропозицій і попиту на об’єкт насінництва, платоспроможних сегментів ринку продукції та перспективних напрямів у наукових дослідженнях, що можуть носити комерційну спрямованість;

– розроблення технологій виробництва, методичних підходів прогнозування наповнення ринку продукцією аграрного напрямку, а також консультаційно-методичного супроводження;

– опрацювання на основі проведених науково-технічних програм досліджень тематики, щодо підвищення рівня конкурентоспроможності завершених наукових розробок;

– здійснення контролю по результатам виробництва та впровадження наукової продукції, підготовленої для розповсюдження в усній, письмовій та електронній формах;

– сприяння у підготовці та оформленні ліцензійних договорів на використання або передачу (реалізацію) насіннєвого матеріалу;

– реалізація правовідносин ліцензіаром і ліцензіатом, що виникають в процесі комерційних прав на об’єкт насіннєвого матеріалу;

– своєчасне подання звітності про результати проведеної роботи з питань виконання науково-технічних програм.


Наукові досягнення відділу

Прискорене розмноження насіння нових та перспективних сортів різних генерацій сільськогосподарських культур.

Розробка науково-методичних рекомендацій зі технологій вирощування с.-г. культур та впровадження в виробництво.

Щорічне виробництво насіння високих репродукцій різних с.-г. культур для сортооновлення та сортозаміни в господарствах півдня України.

Координація та наукова робота з проблем насінницької галузі.


Послуги, які надає відділ

Консультативні послуги з характеристики нових та перспективних сортів різних сільськогосподарських культур, методів прискореного їх розмноження, а також елементів удосконалених сортових технологій вирощування.

Науковий супровід по веденню насінницької роботи в дослідних господарствах Інституту та господарствах різних форм власності південного регіону.

Пропозиції з наявності насіння для забезпечення потреб господарств різних регіонів країни.


Публікаційна діяльність відділу

Авторські свідоцтва, патенти:

 • Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 180531. Буркун білий однорічний (Melilotus albus Medik). Сорт Південний. Заявка № 16181001.
 • Свідоцтво № 200713 про авторство на сорт рослин Херсонська Фортеця. Пшениця м’яка озима. Заявка № 18012037.
 • Спосіб підвищення насіннєвої продуктивності ріпаку озимого в умовах Південного Степу України. Патент № 82700 від 12.08.2013.
 • Спосіб вирощування нових гібридів кукурудзи в умовах зрошення Південного Степу України. Патент № 89300 від 10.04.2014.
 • Спосіб вирощування ріпаку озимого на насіння в умовах зрошення півдня України. Патент № 93844 від 27.10.2014.
 • Спосіб вирощування кондиційного насіння сортів ріпаку озимого. Патент № 120424 від 25.10.2017. Заявка № u 2017 06142, дата подання заявки 19.06.2017.
 • Спосіб вирощування кукурудзи на зерно в умовах зрошення. Патент № 121151 від 27.11.2017.  Заявка № u 2017 06141, дата подання заявки 19.06.2017.
 • Спосіб вирощування насіння ріпаку озимого в умовах зрошення. Патент № 133081 від 25.03.2019. Заявка № u 2018 09839, дата подання заявки 02.10.2018.
 • Спосіб вирощування кондиційного насіння буркуну білого однорічного в умовах Південного Степу України. Патент № 138275 від 25.11.2019. Заявка № u 2019 04674, дата подання заявки 02.05.2019.
 • Спосіб вирощування буркуну білого однорічного. Патент № 141790 від 27.04.2020. Заявка № u 2019 10517, дата подання заявки 21.10.2019.
 • Спосіб вирощування насіння буркуну білого однорічного в умовах півдня України. Патент № 147223 від 21.04.2021. Заявка № u 2020 07188, 10.11.2020.

Монографії або її частина

Наукові основи адаптації систем землеробства до змін клімату в Південному Степу України. Монографія присвячена 100-річному  Ювілею Національної академії аграрних наук України. Херсон-2018 р.

Improvement of the cultivation technology of white annual melilot in the conditions of southern steppe of Ukraine. Current state, challenges and prospects for research in natural sciences.Collective monograph. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019.

Науково-практичні рекомендації

 • Агротехнологічні вимоги до сівби озимих культур під урожай 2019 року у Південному Степу України. Науково-практичні рекомендації, Херсон-Миколаїв, 2018.
 • Науково-практичні рекомендації з технології вирощування насіння ріпаку озимого в умовах зрошення півдня України. Науково-практичні рекомендації, Херсон, 2018.
 • Адаптивна технологія вирощування зерна та насіння кукурудзи в умовах зрошення. Науково-практичні рекомендації, Херсон, 2018.
 • Науково-практичні рекомендації з технології вирощування буркуну білого однорічного на насіння в умовах Південного Степу України. Навчально-методичний посібник, Херсон, 2020.
 • Розвиток інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України: науково-технологічне забезпечення. Методичні рекомендації, Херсон, 2020.
 • Науково-практичні рекомендації з технології вирощування насіння нуту на півдні України. Навчально-методичний посібник, Херсон, 2020.
 • Науково-практичні рекомендації з технології вирощування гібридів кукурудзи та їх батьківських форм в умовах зрошення. Науково-практичні рекомендації, Херсон, 2020.

Статті Web of Science Core Collection:

[AGAL id=301]