• +38 067 420 19 81
  • icsanaas@ukr.net
  • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Наукові видання

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство» є фаховим науковим виданням (Категорія «Б»).

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23209-13049 ПР від 11.12.2017 року.

ISSN: 0135-2369.

Фахова реєстрація: Збірник включено до переліку наукових фахових видань України Категорії «Б» у галузі аграрних наук (101 – Екологія, 201 – Агрономія, 202 – Захист і карантин рослин) відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) 

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Розміщення на сайті НБУВ: Зрошуване землеробство

Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

У збірнику подаються результати наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з питань зрошуваного землеробства. Висвітлено елементи системи землеробства, обробіток ґрунту, удобрення, раціональне використання поливної води, особливості ґрунтотворних процесів. Приділено увагу питанням кормовиробництва, вирощування зернових, картоплі та інших культур, створення нових сортів і гібридів для зрошуваних земель.

Для науковців, аспірантів, спеціалістів сільського господарства.

Тематичні рубрики: Меліорація, землеробство, рослинництво; Селекція, насінництво; Сторінка молодого вченого

 

Журнал «Аграрні інновації» – рецензований  науковий журнал.

Журнал засновано у квітні 2020 року.

Засновник: Інститут зрошуваного землеробства Нацiональної академii аграрних наук України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ № 24400-14240Р від 16.04.2020 року.

Періодичність видання: 6 разів на рік.

ISSN2709-4405 (Print)

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі природничих та аграрних наук (спеціальності 101 «Екологія», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин») відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3)

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus (Польща).

Програмні цілі: публiкацiя наукових статей, у яких розглядаються результати досліджень теоретичного і практичного характеру з питань аграрних наук і продовольства, оглядових і дискусійних статей. 

Метою журналу «Аграрні інновації» є висвітлення  результатів наукових пошуків дослідників у галузі аграрних наук і продовольства.

УВАГА! Кожен бажаючий може оформити передплату на періодичне видання «Аграрні інновації».
Передплата будь-якого номеру журналу становить 200 грн./випуск. За більш детальною інформацією та оформленням передплати, просимо звертатися до редакції.