• +38 067 420 19 81
 • icsanaas@ukr.net
 • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Наукові керівники, консультанти, здобувачі

Вожегова Раїса Анатоліївна 

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН 

Наукові профілі: Scopus, Web of Science GCQ-0980-2022, Orcid 0000-0002-3895-5633, Google scholar 

Здобувачі

Період навчання: 15.09.2023-14.09.2027 р.
Форма навчання: очна денна
Тема дисертації: Формування насіннєвої продуктивності ріпаку озимого на півдні України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Вожегова Р.А., Влащук А.М., Дробіт О.С., Шапарь Л.В., Дзюба М.В. Шляхи підвищення ефективності вирощування ріпаку озимого в умовах Південного Степу України. Вісник аграрної науки. Київ: Аграрна наука, 2019. Вип. 10. С. 34-45.
 2. Вожегова Р.А., Кривенко А.І. Продуктивність та енергетична ефективність технології вирощування озимих зернових культур. Зрошуване землеробство: збірник наукових праць. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. Вип. 71. С. 27-31.
 3. Вожегова Р. А. Науково-практичні аспекти створення адаптованих до кліматичних змін сортів і гібридів сільськогосподарських культур та технологій їх вирощування в умовах зрошення Півдня України. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. 768 p. Р. 67-84. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/1.5
 4. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Коновалова В.М. Урожайність та якість насіння сортів льону олійного в Південному Степу України залежно від різних умов вирощування. Вісник аграрної науки. 2020. №3. С. 82-87. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202003-12
 5. Raisa Vozhehova, Vira Borovyk, Vira Konovalova, Serhii Kokovikhin, Iryna Biliaieva, Pavlo Lykhovyd, Olena Piliarska, Iryna Bidnyna. Evaluation of productivity and drought tolerance of oil-seed flax (Linum usitatissimum L.) varieties depending on the conditions of humidification and mineral nutrition in the South of Ukraine. AgroLife Scientific Journal, Volume 9, No. 1, 2020. pages 362-374. http://agrolifejournal.usamv.ro/pdf/vol.IX_1/Art44.pdf (Web of Science, Q4)
 6. Raisa Vozhehova, Serhii Zaiets, Oleksandr Rudik, Vira Borovyk, Stanislav Holoborodko, Tetiana Marchenko, Serhii Yuziuk, Liudmyla Onufran, Kateryna Fundyrat, Liubov Boiarkina. Formation of phytocenosis of winter barley (Hordeum vulgare L.) depending on hydrothermal conditions of the autumn period and agricultural technological measures. Published in Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development". Vol. 22. Issue 4. P. 817-826. https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_4/Art88.pdf (WoS)
Період навчання: 15.09.2021 р. – 14.09.2025 р.
Форма навчання: заочно за контрактом
Тема дисертації: Продуктивність пшениці озимої залежно від режимів зрошення та фону живлення в умовах півдня України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Лавриненко Ю.О., Вожегова Р.А., Базалій Г.Г., Усик Л.О., Жупина А.Ю. Вплив зрошення на продуктивність різних сортотипів озимої пшениці в умовах Південного Степу України. Наукові доповіді НУБіП України. Агрономія. 2019. №3 (79).
 2. Вожегова Р.А., Кривенко А.І. Продуктивність та енергетична ефективність технології вирощування озимих зернових культур. Зрошуване землеробство: збірник наукових праць. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. Вип. 71. С. 27-31.
 3. Вожегова Р.А., Білий В.М. Динаміка ростових процесів, врожайність та якість насіння сортів пшениці озимої залежно від агротехнічних заходів вирощування. Зрошуване землеробство: збірник наукових праць. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. Вип. 71. С. 166-171.
 4. Вожегова Р.А., Білий В.М. Економічне й енергетичне обґрунтування технології вирощування насіння пшениці озимої в умовах півдня України. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон, 2020. № 73. С. 151-156. DOI https://doi.org/10.32848/0135-2369.2020.73.30
 5. Вожегова Р.А., Влащук А.М., Дробіт О.С., Шебанін В.С., Дробітько А.В. Удосконалення елементів технології виробництва насіння високих репродукцій зернових культур на зрошуваних землях. Аграрні інновації: Науковий журнал. Херсон: «Гельветика», 2020. № 1. С. 84-90. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2020.1.14

Google scholar


Період навчання: 15.09.2020 р. – 14.09.2024 р.
Форма навчання: очна вечірня форма
Тема дисертації: Насіннєва продуктивність сортів сої залежно від елементів технології вирощування в умовах зрошення
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Рубцов Д.К., Біднина І.О., Клубук В.В. Сучасні аспекти вирішення проблеми економії азотних добривпід час вирощування сої в умовах зрошення. Аграрні інновації: науковий журнал. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. Вип. 1. С. 11-16. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2020.1.2
 2. Дробітько А.В., Вожегова Р.А., Коковіхін С.В., Біляєва І.М. Ефективність використання посівами сої сонячної енергії та ґрунтової вологи на зрошуваних і неполивних землях. Зрошуване землеробство. Херсон, 2020. № 74. С. 35-41. DOI https://doi.org/10.32848/0135-2369.2020.74.4
 3. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Біднина І.О., Шкода О.А., Рубцов Д.К. Посівна якість насіння сої за різного технологічного забезпечення. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон, 2020. № 73. С. 157-161. DOI https://doi.org/10.32848/0135-2369.2020.73.31
 4. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Марченко Т.Ю., Біднина І.О., Рубцов Д.К. Аналіз рівня забур’яненості агрофітоценозу насіннєвих посівів сої під впливом різної густоти та доз азотного добрива. Зрошуване землеробство: збірник наукових праць. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. Вип. 71. С. 146-149.
 5. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Рубцов Д.К., Марченко Т.Ю. Насіннєва продуктивність середньостиглого сорту сої "Святогор" залежно від норми висіву та доз азотних добрив в умовах зрошення півдня України. Зрошуване землеробство: збірник наукових праць. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. Вип. 70. С. 55-59.
Період навчання: 15.09.2020 р. – 14.09.2024 р.
Форма навчання: очна вечірня форма
Тема дисертації: Оптимізація елементів технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах зрошення півдня України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Вожегова Р.А., Дробіт О.С., Шебанін В.С., Дробітько А.В. Вирощування гібридів кукурудзи інтенсивного типу в умовах змін клімату за зрошення. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Передгірне та гірське землеробство та тваринництво. 2020. № 71. С. 56-64.
 2. Вожегова Р.А., Влащук А.М., Дробіт О.С., Шебанін В.С., Дробітько А.В. Удосконалення елементів технології виробництва насіння високих репродукцій зернових культур на зрошуваних землях. Аграрні інновації: Науковий журнал. Херсон: «Гельветика», 2020. № 1. С. 84-90. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2020.1.14
 3. Гадзало Я.М., Вожегова Р.А., Коковіхін С.В., Біляєва І.М., Дробітько А.В. Наукове обґрунтування технологій вирощування кукурудзи на зрошуваних землях із урахуванням гідротермічних чинників і змін клімату. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон, 2020. № 73. С. 21-26. DOI https://doi.org/10.32848/0135-2369.2020.73.3
 4. Вожегова Р.А., Бєлов Я. В. Водоспоживання гібридів кукурудзи залежно від елементів технологій в зрошуваних умовах Південного Степу України. Таврійський науковий вісник: нуковий журнал. Херсон: ВД "Гельветика", 2019. Вип. 108. С. 12-18.
 5. Вожегова Р. А., Котельников Д. І., Малярчук В. М. Біологічна активність на посівах кукурудзи за різних способів та глибини основного обробітку на фоні органо-мінеральних систем удобрення в умовах зрошення за півдня України. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: ВД Гельветика, 2019. Вип. 71. С. 180–184.

Google scholar


Період навчання: 15.09.2023-14.09.2025 р.
Тема дисертації: Теоретично-методологічні основи адаптації сільськогосподарського виробництва до зміни агрокліматичних умов півдня України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Вожегова Р.А., Малярчук М.П., Біляєва І.М., Лиховид П.В., Малярчук А.С. Forecasting the yields of spring row crops by the remote sensing data. Аграрні інновації: науковий журнал. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. Вип. 1. С. 5-10. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2020.1.1
 2. Вожегова Р.А. Наукові основи адаптування систем зрошуваного землеробствадо кліматичних змін – селекція та сортові технології. Аграрні інновації: науковий журнал. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. Вип. 1. С. 26-32. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2020.1.4
 3. Вожегова Р.А. Еколого-меліоративне обґрунтування агрозаходів для покращення родючості зрошуваних ґрунтів на півдні України. Аграрні інновації: науковий журнал. Херсон: ВД «Гельветика», 2020. № 2. С. 24-29. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2020.2.4
 4. Ромащенко М.І., Балюк С.А., Вергунов В.А., Вожегова Р.А., Жовтоног О.І., Рокочинський А.М., Тараріко Ю.О., Трускавецький Р.С. Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату. Аграрні інновації: науковий журнал. Херсон: ВД «Гельветика», 2020. № 3. С. 59-64. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2020.3.10
 5. Вожегова Р. А. Науково-практичні аспекти створення адаптованих до кліматичних змін сортів і гібридів сільськогосподарських культур та технологій їх вирощування в умовах зрошення Півдня України. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. 768 p. Р. 67-84. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/1.5
 6. Vozhehova R., Kokovikhin S., Lykhovyd P. V., Balashova H., Lavrynenko Y., Biliaieva I., Markovska O. Statistical yielding models of some irrigated vegetable crops in dependence on water use and heat supply. Journal of Water and Land Development. 2020. No. 45 (IV–VI) p. 190–197. DOI: 10.24425/jwld.2020.133494. http://journals.pan.pl/dlibra/publication/133494/edition/116641/content (Web of Science, Q3)
 7. Вожегова Р.А., Нетіс І.Т., Онуфран Л.І., Сахацький Г.І. Зміна клімату та аридизація Південного Степу України. Аграрні інновації. Херсон, 2021. №7. С. 16–20.DOI: https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.7.3


Лавриненко Юрій Олександрович

Наукові профілі: Scopus, Web of Science DCC-9313-2022, Orcid, Google scholar

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН 

Здобувачі


Період навчання: 24.09.2018– 23.09.2024
Форма навчання: заочно за контрактом
Тема дисертації: Насіннєва продуктивність батьківських форм кукурудзи залежно від агротехнологічних заходів на ділянках гібридизації в умовах півдня України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Vozhehova R.A., Lykhovyd P.V., Lavrenko S.O., Lavrenko N.M., Marchenko T.Y., Sydyakina O.V., Hlushko T.V., Nesterchuk V.V. Artificial Neural Network Use For Sweet Corn Water Consumption Prediction Depending On Cultivation Technology Peculiarities. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2019. Vol. 10(1). January – February. P. 354-358 https://www.rjpbcs.com/pdf/2019_10(1)/[45].pdf [Web of Science].
 2. Raisa Vozhehova, Tetyana Marchenko, Olena Piliarska, Yurii Lavrynenko, Nataliya Halchenko, Pavlo Lykhovyd. Grain corn product yield and gross value depending on the hybrids and application of biopreparations in the irrigated conditions. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2021. Vol. 21, Issue 4, P. 611-619. http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_4/volume_21_4_2021.pdf [Web of Science].
 3. Raisa Vozhehova, Tetyana Marchenko, Yurii Lavrynenko, Olena Piliarska, Pavlo Zabarа, Serhii Zaiets, Andrii Tyshchenko, Serhii Mishchenko, Svіtlana Kormosh. Productivity of lines – parental components of maize hybrids depending on plant density and application of biopreparations under drip irrigation. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development“. 2022. Volume 22, Issue 1. P. 695-704. http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_1/volume_22_1_2022.pdf [Web of Science].
 4. Raisa Vozhehova, Yurii Lavrynenko, Tetiana Marchenko, Olena Piliarska, Viktor Sharii, Andrii Tyshchenko, Olesia Drobit, Serhii Mishchenko, Mykola Grabovsky. Water consumption and efficiency of irrigation of maize hybrids of different FAO groups in the southern steppe of Ukraine. Scientific Papers. Series A. Agronomy, 2022. Vol. LXV, No. 1. Р.603–613. https://agronomyjournal.usamv.ro/pdf/2022/issue_1/vol2022_1.pdf [Web of Science].
 5. Mishchenko Serhii V., Laiko Iryna M., Tkachenko Serhiy M., Lavrynenko Yurii O., Marchenko Tetiana Y., Piliarska Olena O. The influence of exogenous growth regulators on the cannabinoid content and the main selection traits of hemp (Cannabis Sativa L. SSP. Sativa). Journal of Agricultural Sciences (Belgrade). 2022. Vol. 67, №. 3. P. 237–251. https://doi.org/10.2298/JAS2203237M (Scopus).
 6. Теоретичні основи та практичні результати селекції гібридів кукурудзи інтенсивного типу для умов зрошення : монографія / Р. А. Вожегова, Ю. О. Лавриненко, Т. Ю. Марченко. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 338 с. ISВN 978-966-289-527-8.
 7. Marchenko T., Vozhegova R., Lavrynenko Y., Zabara P. Biometric Indicators of lines – parents of maize hybrids of different FAO groups depending on biological treatment on irrigation. Plant Breeding and Seed Production. 2021. № 119. С.135–146. https://doi.org/10.30835/2413-7510.2021.237140
 8. Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Марченко Т. Ю., Міщенко С. В., Базиленко Є.О. Перспективні культури для біоенергетики України. Аграрні інновації. Херсон, 2022. № 11. С. 5–15. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.11.1
 9. Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Пілярська О.О., Міщенко С.В. Маса 1000 зерен та урожайність гібридів кукурудзи залежно від густоти посіву та обробітку біопрепаратами. Зрошуване землеробство. Херсон, 2022. № 77. С.13–18. https://doi.org/10.32848/0135-2369.2022.77.3.
 10. Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Пілярська О.О., Кобизєва Л.Н., Міщенко С.В., Грабовський М.Б. Фотосинтетичні показники гібридів кукурудзи залежно від густоти посіву і обробітку біопрепаратами за умов зрошення. Аграрні інновації. Херсон, 2022. № 12. С.41–47. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.12.7.
 11. Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Марченко Т. Ю., Забара П. П., Базалій В. В. Продуктивність інбредних ліній – батьківських компонентів гібридів кукурудзи залежно від густоти рослин та обробітку біопрепаратами за краплинного зрошення. Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2022. Т. 31. С.42–49. https://doi.org/10.7124/FEEO.v31.1482.

Orcid


Період навчання: 15.09.2023-14.09.2025
Тема дисертації: Адаптивна здатність гібридів кукурудзи різних груп ФАО
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Марченко Т.Ю., Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Хоменко Т.М. Мінливість складових елементів продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості за умов зрошення. Plant Varieties Studying and Protection. 2019. Т. 15. Вип. 3. С. 279-287
 2. Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Забара П.П. Продуктивність ліній – батьківських компонентів гібридів кукурудзи залежно від способів поливу та густоти рослин у Південному Степу. Вісник аграрної науки. 2020. №2. С. 58-65. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202002-09
 3. Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Пілярська О.О., Забара П.П. Вплив елементів технологій вирощування на площу асиміляційної поверхні посівів ліній – батьківських компонентів гібридів кукурудзи в умовах зрошення. Вісник аграрної науки. 2021. №12 (825). https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202112-07
 4. RВожегова Р. А. ,  Лавриненко Ю. О.,  Марченко Т. Ю. Теоретичні основи та практичні результати селекції гібридів кукурудзи інтенсивного типу для умов зрошення : монографія. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 338 с. ISВN 978-966-289-527-8
 5. Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Пілярська О.О., Міщенко С.В. Маса 1000 зерен та урожайність гібридів кукурудзи залежно від густоти посіву та обробітку біопрепаратами. Зрошуване землеробство. Херсон, 2022. № 77. С. 13–18. https://doi.org/10.32848/0135-2369.2022.77.3
 6. Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Сучкова В.М., Марченко Т.Ю., Пілярська О.О. Вплив елементів технології на урожайність насіння ліній – батьківських компонентів гібридів кукурудзи в умовах краплинного зрошення. Вісник аграрної науки. Т. 100, № 8. 2022. С. 67-74. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202208-08
 7. Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Марченко Т. Ю., Забара П. П., Базалій В. В. Продуктивність інбредних ліній – батьківських компонентів гібридів кукурудзи залежно від густоти рослин та обробітку біопрепаратами за краплинного зрошення. Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2022. Т. 31. С.42–49. https://doi.org/10.7124/FEEO.v31.1482
 8. Vozhehova Raisa, Lavrynenko Yurii, Marchenko Tetiana, Piliarska Olena, Sharii Viktor, Tyshchenko Andrii, Drobit Olesia, Mishchenko Serhii, Grabovsky Mykola. Water consumption and efficiency of irrigation of maize hybrids of different FAO groups in the southern steppe of Ukraine. Scientific Papers. Series A. Agronomy, 2022. Vol. LXV, No. 1. Р.603–613. https://agronomyjournal.usamv.ro/pdf/2022/issue_1/vol2022_1.pdf (Web of Science, Q4).
 9. Raisa Vozhehova, Tetyana Marchenko, Yurii Lavrynenko, Olena Piliarska, Pavlo Zabarа, Serhii Zaiets, Andrii Tyshchenko, Serhii Mishchenko, Svіtlana Kormosh. Productivity of lines – parental components of maize hybrids depending on plant density and application of biopreparations under drip irrigation. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development“. PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952. 2022. Volume 22, Issue 1. P. 695-704. http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_1/volume_22_1_2022.pdf (Web of Science, Q4).


Грановська Людмила Миколаївна

Наукові профілі: Web of Science CTU-4403-2022, https://orid.org/0000-0001-7021-3093Google scholar

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кор.

Термін навчання: 15.09.2021 ‒14.09.2025
Форма навчання: очна вечірня форма
Тема дисертації: Еколого-безпечні напрями повторного використання води в сільському господарстві в контексті вирішення проблем посух і водного стресу
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку: колективна монографія /за ред. Л.Ф. Кожушка, В.А. Сташука, М.А. Хвесика, А.М. Рокочинського. Рівне, 2018. 638 с. С.547-579
 2. Наукові основи адаптації систем землеробства Південного Степу України до змін клімату: колективна монографія /за наук. ред. Вожегової Р.А. Херсон:ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 750 с.
 3. Науково-теоретичні основи розвитку водогосподарської діяльності на зрошуваних землях: монографія /за ред. д.е.н., професора Л.М. Грановської. Херсон: Айлант, 2017. 142 с.
 4. Hranovska L.M. (2018). Development of the Water Economy of Ukraine at the Basis of the State and Private Partnership // Pablic Administration Issuer no 2, pp.139-152. https://vgmu.hse.ru/2018--2.html Scopus, RePEc, EBSCO, Science Citation Index (RSCI) на платформі Web of Science
 5. Hranovska L., Morozov O., Pisarenko P., Vozhegov S. Ecological problems of irrigated soil in the south of Ukraine. № 56 (2022): Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія». Входить до наступних міжнародних баз даних: WorldCat, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), ResearchBible, TIB/UB (German National Library of Science and Technology, University Library Hannover), SBB (Staatsbibliothek zu Berlin), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, Index Copernicus, Web of Science (Emerging Sources Citation Index (ESCI)). https://periodicals.karazin.ua/geoeco/
Термін навчання: 15.09.2021 ‒14.09.2025
Форма навчання: заочно за контрактом
Тема дисертації: Агроекологічні заходи з меліорації темно-каштанових осолонцьованих ґрунтів Інгулецького зрошуваного масиву
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. P. Pysarenko, L. Hranovska, A. Maliarchuk, S. Vozhehov, А. Tomnytskyi. Total Water Consumption and Evaporation of Winter Wheat in the Irrigation Zone of Southern Ukraine. Scientific Horizons, 24(12).2022. P.40-45. https://doi.org/10.48077/scihor.24(12).2021.39-45 . Web of Science
 2. Грановська Л.М., Малярчук М.П., Писаренко П.В., Малярчук А.С., Томницький А.В. Продуктивність зерно-просапних сівозмін за різних систем основного обробітку ґрунту в зоні дії Інгулецької зрошувальної систем. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 76. – 100 с. DOI https://doi.org/10.32848/0135-2369.2021.76.2
 3. Грановська Л.М., Малярчук М.П., Томницький А.В., Малярчук А.С., Мішукова Л.С. Вплив гуміфікованого компосту на родючість темно-каштанового середньосуглинкового грунту в умовах зрошення. Аграрні інновації, 2022. № 12. Гельветика 222 с. С.17-22. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.12.3
 4. Наукові основи адаптації систем землеробства Південного Степу України до змін клімату: колективна монографія /за наук. ред. Вожегової Р.А. Херсон:ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 750 с.
 5. Науково-теоретичні основи розвитку водогосподарської діяльності на зрошуваних землях: монографія /за ред. д.е.н., професора Л.М. Грановської. Херсон: Айлант, 2017. 142 с.
 6. Hranovska L., Morozov O., Pisarenko P., Vozhegov S. Ecological problems of irrigated soil in the south of Ukraine. № 56 (2022): Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія». Входить до наступних міжнародних баз даних: WorldCat, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), ResearchBible, TIB/UB (German National Library of Science and Technology, University Library Hannover), SBB (Staatsbibliothek zu Berlin), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, Index Copernicus, Web of Science (Emerging Sources Citation Index (ESCI)). https://periodicals.karazin.ua/geoeco/
Термін навчання: 15.09.2020- 14.09.2024
Форма навчання: заочно за контрактом
Тема дисертації: Адаптивні сценарії відновлення зрошення та експлуатації меліоративної інфраструктури на зрошуваних масивах Півдня України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Грановська Л.М., Морозов О.В., Іванов В.І. Оцінка якості зрошувальної води та її вплив на показники родючості ґрунтів за краплинного зрошення. Зрошуване землеробство, 2021. № 75. С. 16-24.
 2. Грановська Л.М., Пілярська О.О. Законодавче регулювання відновлення та розвитку зрошення в Україні. Зрошуване землеробство. № 74. 2020. С.28-35
 3. Наукові основи інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства: монографія /за ред. Грановської Л.М. ОЛДФ-ПЛЮС, 2020. 246 с.
 4. Грановська Л.М., Димов О.М. Асоціація водокористувачів як складова системи ефективного менеджменту водогосподарсько-меліоративного / Зрошуване землеробство: Міжвід. темат. наук. зб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. Вип. 68. С. 49-54
 5. Грановська Л.М., Подмазка О.В. Напрями відновлення зрошення на основі еколого-меліоративного районування сільськогосподарських земель // Зрошуване землеробство: Міжвід. темат. наук. зб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. Вип. 68. С. 64-69.
Термін навчання: 15.09.2020- 14.09.2024
Форма навчання: заочно за контрактом
Тема дисертації: Меліоративно-екологічні принципи створення моделі досконалої зрошувальної системи
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Наукові основи інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства: монографія /за ред. Грановської Л.М. ОЛДФ-ПЛЮС, 2020. 246 с
 2. Hranovska L.M. (2018). Development of the Water Economy of Ukraine at the Basis of the State and Private Partnership // Pablic Administration Issuer no 2, pp.139-152. https://vgmu.hse.ru/2018--2.html
 3. Науково-теоретичні основи розвитку водогосподарської діяльності на зрошуваних землях: монографія /за ред. д.е.н., професора Л.М. Грановської. Херсон: Айлант, 2017. 142 с
 4. Грановська Л.М., Cташук В.А., Жужа П.В. Наукове обґрунтування реконструкції лісозахисних смуг вздовж Каховського магістрального каналу //Зрошуване землеробства, 2019. №1.С.41-44.
 5. Грановська Л.М., Жужа П.В. Аналіз причин підтоплення с. Подо-Калинівка та проект захисту території від шкідливої дії вод // Землевпорядний вісник. Щомісячний науково-виробничий журнал, 2015. №9. С. 34-36.


Голобородько Станіслав Петрович

доктор сільськогосподарських наук, професор

Наукові профілі: Web of ScienceGoogle scholar, Orcid 0000–0002–6968–985X

Здобувачі

Період навчання: 15.09.2019 - 14.09.2023
Форма навчання: очна вечірня форма
Тема дисертації: Продуктивність кормових агроценозів залежно від їх складу й способу використання в Південному Степу України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Барыльник В.Т. Высокобелковые кормовые культуры / В.Т. Барыльник, С.П. Голобородько, М.Г. Гусев // Симферополь: Таврия, 1985. – 128 с.
 2. Голобородько С.П. Интенсивное кормопроизводство на орошаемых землях / С.П. Голобородько (Составитель) // К.: Урожай, 1989. – 222 с.
 3. Голобородько С.П Люцерна / С.П. Голобородько, В.С. Снеговой, Г.В. Сахно // Херсон: Айлант, 2007.– 328 с.
 4. Голобородько С.П. Регіональні проблеми та основні напрямки розвитку кормовиробництва в Південному Степу України / С.П. Голобородько В.М. Нижеголенко, О.Л. Дубинський // Херсон: Айлант, 2009. – 95 с.
 5. Голобородько С.П. Люцерна / С.П. Голобородько, Н.Н. Лазарев // М.: Изд. РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2009. – 424 с.
 6. Голобородько С.П. Пути повышения эффективности кормопроизводства / С.П. Голобородько // Кормопроизводство. – Москва: № 1. – 2012. – С. 3-7.
 7. Голобородько С.П. Силосні культури в умовах глобальних змін / С.П. Голобородько, А.В. Шепель, О.В. Гратило, Л.І. Петричук // «Агро-Перспектива». – 2015.– №4 (177). – С. 58-65.
 8. Голобородько С.П. Деградація земель в Південному Степу: реалії та проблеми / С.П. Голобородько, М.В. Ревтьо О.А. Погинайко // «Агро-Перспектива». – 2016.– №2 (186). – С. 86-89.
 9. Голобородько С.П. Лучне кормовиробництво Півдня: чи настане відродження? / С.П.Голобородько, Ю.А. Векленко // «Агро Перспектива». – 2019.– № 1-2 (219-220). – С. 70-73.
 10. Голобородько С.П. Де корінь проблеми кормовиробництва?/ С.П. Голобородько, Ю.А. Векленко // «Агро Перспектива». – 2019.– № 1-2 (219-220). – С. 74-81.
 11. Вожегова Р.А., Голобородько С.П., Димов О.М., Гальченко Н.М. Наукові основи підвищення продуктивності систем кормовиробництва на зрошуваних і неполивних землях Південного Степу //Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020. № 73. С. 14-29.
 12. Нalyna Iutinska, Stanislav Goloborodko, Ludmyla Tytova, Olena Dubynska Effectiveness of endophytic-rhizobial seed inoculation of soybean (Glycine max (L.) Merr.) cultivated in irrigated soil / Journal of Central European Agriculture, Volume: 23, Issue: 1. 2022. Р. 40-53. (Журнал сільського господарства Центральної Європи. Том: 23, Випуск: 1. 2022.. С.40-53)
 13. Голобородько С.П., Димов О.М. Агробіологічні основи підвищення продуктивності природних кормових угідь в умовах регіональної зміни клімату в степовій зоні України / Аграрні інновації. 2022. №12. С. 10-16.


Марченко Тетяна Юріївна

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Наукові профілі: Google scholar, Orcid 0000-0001-6994-3443, Web of Science FKT-9217-2022,   Researchgate.

Здобувачі

Google Scholar Profile, Orcid


Період навчання: 15.09.2021 – 14.09.2025
Форма навчання: очна денна форма
Тема дисертації: Розробка технології вирощування кукурудзи в повторних та беззмінних посівах на зрошенні»
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Vozhehova R.A., Lykhovyd P.V., Lavrenko S.O., Lavrenko N.M., Marchenko T.Y., Sydyakina O.V., Hlushko T.V., Nesterchuk V.V. Artificial Neural Network Use For Sweet Corn Water Consumption Prediction Depending On Cultivation Technology Peculiarities. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2019. Vol. 10(1). January – February. P. 354-358 https://www.rjpbcs.com/pdf/2019_10(1)/[45].pdf [Web of Science].
 2. Raisa Vozhehova, Tetyana Marchenko, Olena Piliarska, Yurii Lavrynenko, Nataliya Halchenko, Pavlo Lykhovyd. Grain corn product yield and gross value depending on the hybrids and application of biopreparations in the irrigated conditions. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2021. Vol. 21, Issue 4, P. 611-619. http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_4/volume_21_4_2021.pdf [Web of Science].
 3. Raisa Vozhehova, Tetyana Marchenko, Yurii Lavrynenko, Olena Piliarska, Pavlo Zabarа, Serhii Zaiets, Andrii Tyshchenko, Serhii Mishchenko, Svіtlana Kormosh. Productivity of lines – parental components of maize hybrids depending on plant density and application of biopreparations under drip irrigation. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development“. 2022. Volume 22, Issue 1. P. 695-704. http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_1/volume_22_1_2022.pdf [Web of Science].
 4. Raisa Vozhehova, Yurii Lavrynenko, Tetiana Marchenko, Olena Piliarska, Viktor Sharii, Andrii Tyshchenko, Olesia Drobit, Serhii Mishchenko, Mykola Grabovsky. Water consumption and efficiency of irrigation of maize hybrids of different FAO groups in the southern steppe of Ukraine. Scientific Papers. Series A. Agronomy, 2022. Vol. LXV, No. 1. Р.603–613. https://agronomyjournal.usamv.ro/pdf/2022/issue_1/vol2022_1.pdf [Web of Science].
 5. Mishchenko Serhii V., Laiko Iryna M., Tkachenko Serhiy M., Lavrynenko Yurii O., Marchenko Tetiana Y., Piliarska Olena O. The influence of exogenous growth regulators on the cannabinoid content and the main selection traits of hemp (Cannabis Sativa L. SSP. Sativa). Journal of Agricultural Sciences (Belgrade). 2022. Vol. 67, №. 3. P. 237–251. https://doi.org/10.2298/JAS2203237M (Scopus).
 6. Теоретичні основи та практичні результати селекції гібридів кукурудзи інтенсивного типу для умов зрошення : монографія / Р. А. Вожегова, Ю. О. Лавриненко, Т. Ю. Марченко. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 338 с. ISВN 978-966-289-527-8.
 7. Marchenko T., Vozhegova R., Lavrynenko Y., Zabara P. Biometric Indicators of lines – parents of maize hybrids of different FAO groups depending on biological treatment on irrigation. Plant Breeding and Seed Production. 2021. № 119. С.135–146. https://doi.org/10.30835/2413-7510.2021.237140.
 8. Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Марченко Т. Ю., Міщенко С. В., Базиленко Є.О. Перспективні культури для біоенергетики України. Аграрні інновації. Херсон, 2022. № 11. С. 5–15. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.11.1.
 9. Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Пілярська О.О., Міщенко С.В. Маса 1000 зерен та урожайність гібридів кукурудзи залежно від густоти посіву та обробітку біопрепаратами. Зрошуване землеробство. Херсон, 2022. № 77. С.13–18. https://doi.org/10.32848/0135-2369.2022.77.3.
 10. Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Пілярська О.О., Кобизєва Л.Н., Міщенко С.В., Грабовський М.Б. Фотосинтетичні показники гібридів кукурудзи залежно від густоти посіву і обробітку біопрепаратами за умов зрошення. Аграрні інновації. Херсон, 2022. № 12. С.41–47. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.12.7.
 11. Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Марченко Т. Ю., Забара П. П., Базалій В. В. Продуктивність інбредних ліній – батьківських компонентів гібридів кукурудзи залежно від густоти рослин та обробітку біопрепаратами за краплинного зрошення. Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2022. Т. 31. С.42–49. https://doi.org/10.7124/FEEO.v31.1482.

Google scholar


Період навчання: 15.09.2021 – 14.09.2025
Форма навчання: заочно за контрактом
Тема дисертації: Особливості технології вирощування зернобобових культур за систем органічного землеробства
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Створення вихідного матеріалу для селекції сої на адаптивність в умовах зрошення півдня України : монографія / Р.А. Вожегова, Ю.О. Лавриненко, Т.Ю. Марченко, В.В. Клубук, В.О. Боровик. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 180 с. ISВN 978-966-289-528-5.
 2. Marchenko T., Borovik V., Lavrunenko Y., Klubuk V. Manifestation and variability of the sign «number of beans on productive nodes of plants» in hybrids and varieties of different groups of maturity Danish scientific journal No 41, Vol.2.2020. P. 3-6. ISSN 3375-2389.
 3. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Марченко Т.Ю., Рубцов Д.К. Вплив густоти рослин і доз добрив на фотосинтетичну діяльність і врожайність сої середньостиглого сорту Святогор в умовах зрошення. Вісник аграрної науки. 2020.№4 (805). С. 62-68. doi.org/10.31073/agrovisnyk 202004-09.
 4. Жупина А.Ю., Базалій Г.Г., Усик Л.О., Марченко Т.Ю., Лавриненко Ю.О. Успадкування висоти рослин гібридами пшениці озимої різного еколого-генетичного походження в умовах зрошення. Аграрні інновації. Херсон, 2022. № 10. С. 122–129. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.10.19.
 5. Жупина А.Ю., Базалій Г.Г., Усик Л.О., Марченко Т.Ю., Лавриненко Ю.О. Успадкування довжини колоса гібридами пшениці озимої різного еколого-генетичного походження в умовах зрошення. Аграрні інновації. Херсон, 2022. № 11. С. 74–82. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.11.10.
 6. Жупина А.Ю., Базалій Г.Г., Усик Л.О., Марченко Т.Ю., Лавриненко Ю.О. Успадкування стійкості до септоріозу (Septoria tritici Rob. Et Desm.) гібридами пшениці озимої різного еколого-генетичного походження в умовах зрошення. Аграрні інновації. Херсон, 2022. № 12. С.96–102. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.12.15.
 7. Жупина А. Ю., Базалій Г. Г., Усик Л. О., Марченко Т. Ю., Лавриненко Ю. О. Успадкування стійкості до борошнистої роси (Blumeria graminis F. sp. tritici Bgt.) гібридами пшениці озимої різного еколого-генетичного походження в умовах зрошення. Аграрні інновації. 2022. № 13. С.199–208. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.13.29.
 8. Жупина А. Ю., Базалій Г. Г., Усик Л. О., Марченко Т. Ю., Сучкова В. М., Міщенко С. В., Лавриненко Ю. О. Успадкування маси зерна колоса гібридами пшениці озимої різного еколого-генетичного походження в умовах зрошення. Аграрні інновації. 2022. № 14. С.152–160. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.14.22.

Google scholar


Період навчання: 15.09.2020 – 14.09.2024
Форма навчання: очна вечірня форма
Тема дисертації: Оцінка та створення вихідного матеріалу для селекції пшениці м’якої озимої за продуктивністю і якістю насіння в умовах змін клімату
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Міщенко С.В., Марченко Т.Ю., Лавриненко Ю.О., Ткаченко С.М. Генетичний контроль ознаки однодомності Cannabis Sativa L. В процесі інбридингу. Таврійський науковий вісник. 2022. № 124. С.85–91. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.124.12.
 2. Міщенко С.В., Марченко Т.Ю., Лавриненко Ю.О., Ткаченко С.М.. Рівень прояву та успадкування селекційних ознак у міжлінійних гібридів конопель насіннєвого та волокнистого напрямів використання. Таврійський науковий вісник. 2022. № 125. С.84–90. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.125.12.
 3. Боровик В.О., Вожегова Р.А., Марченко Т.Ю., Бояркина Л.В., Хоменко Т.М. Значення джерел цінних ознак для селекції бавовнику. Plant Varieties Studying and protection, 2022, Т. 18, № 1 С. 42–49. https://doi.org/10.21498/2518-1017.18.1.2022.257586.
 4. Вожегова Р.А., Марченко Т.Ю., Боровик В.О., Клубук В.В., Бойценюк Х.І. Особливості тривалості періоду вегетації зразків генофонду бавовнику Gossypium Hirsutum L. В умовах південного степу України. Аграрні інновації. Херсон, 2022. № 12. С. 85–89. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.12.13.

Період навчання: 24.09.2018– 23.09.2024
Форма навчання: заочно за контрактом
Тема дисертації: Оптимізація елементів технології вирощування інноваційних гібридів кукурудзи
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Vozhehova R.A., Lykhovyd P.V., Lavrenko S.O., Lavrenko N.M., Marchenko T.Y., Sydyakina O.V., Hlushko T.V., Nesterchuk V.V. Artificial Neural Network Use For Sweet Corn Water Consumption Prediction Depending On Cultivation Technology Peculiarities. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2019. Vol. 10(1). January – February. P. 354-358 https://www.rjpbcs.com/pdf/2019_10(1)/[45].pdf [Web of Science].
 2. Raisa Vozhehova, Tetyana Marchenko, Olena Piliarska, Yurii Lavrynenko, Nataliya Halchenko, Pavlo Lykhovyd. Grain corn product yield and gross value depending on the hybrids and application of biopreparations in the irrigated conditions. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2021. Vol. 21, Issue 4, P. 611-619. http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_4/volume_21_4_2021.pdf [Web of Science].
 3. Raisa Vozhehova, Tetyana Marchenko, Yurii Lavrynenko, Olena Piliarska, Pavlo Zabarа, Serhii Zaiets, Andrii Tyshchenko, Serhii Mishchenko, Svіtlana Kormosh. Productivity of lines – parental components of maize hybrids depending on plant density and application of biopreparations under drip irrigation. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development“. 2022. Volume 22, Issue 1. P. 695-704. http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_1/volume_22_1_2022.pdf [Web of Science].
 4. Raisa Vozhehova, Yurii Lavrynenko, Tetiana Marchenko, Olena Piliarska, Viktor Sharii, Andrii Tyshchenko, Olesia Drobit, Serhii Mishchenko, Mykola Grabovsky. Water consumption and efficiency of irrigation of maize hybrids of different FAO groups in the southern steppe of Ukraine. Scientific Papers. Series A. Agronomy, 2022. Vol. LXV, No. 1. Р.603–613. https://agronomyjournal.usamv.ro/pdf/2022/issue_1/vol2022_1.pdf [Web of Science].
 5. Mishchenko Serhii V., Laiko Iryna M., Tkachenko Serhiy M., Lavrynenko Yurii O., Marchenko Tetiana Y., Piliarska Olena O. The influence of exogenous growth regulators on the cannabinoid content and the main selection traits of hemp (Cannabis Sativa L. SSP. Sativa). Journal of Agricultural Sciences (Belgrade). 2022. Vol. 67, №. 3. P. 237–251. https://doi.org/10.2298/JAS2203237M (Scopus).
 6. Теоретичні основи та практичні результати селекції гібридів кукурудзи інтенсивного типу для умов зрошення : монографія / Р. А. Вожегова, Ю. О. Лавриненко, Т. Ю. Марченко. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 338 с. ISВN 978-966-289-527-8.
 7. Marchenko T., Vozhegova R., Lavrynenko Y., Zabara P. Biometric Indicators of lines – parents of maize hybrids of different FAO groups depending on biological treatment on irrigation. Plant Breeding and Seed Production. 2021. № 119. С.135–146. https://doi.org/10.30835/2413-7510.2021.237140
 8. Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Марченко Т. Ю., Міщенко С. В., Базиленко Є.О. Перспективні культури для біоенергетики України. Аграрні інновації. Херсон, 2022. № 11. С. 5–15. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.11.1
 9. Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Пілярська О.О., Міщенко С.В. Маса 1000 зерен та урожайність гібридів кукурудзи залежно від густоти посіву та обробітку біопрепаратами. Зрошуване землеробство. Херсон, 2022. № 77. С.13–18. https://doi.org/10.32848/0135-2369.2022.77.3.
 10. Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Пілярська О.О., Кобизєва Л.Н., Міщенко С.В., Грабовський М.Б. Фотосинтетичні показники гібридів кукурудзи залежно від густоти посіву і обробітку біопрепаратами за умов зрошення. Аграрні інновації. Херсон, 2022. № 12. С.41–47. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.12.7.
 11. Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Марченко Т. Ю., Забара П. П., Базалій В. В. Продуктивність інбредних ліній – батьківських компонентів гібридів кукурудзи залежно від густоти рослин та обробітку біопрепаратами за краплинного зрошення. Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2022. Т. 31. С.42–49. https://doi.org/10.7124/FEEO.v31.1482.


Рудік Олександр Леонідович

доктор сільськогосподарських наук, професор

Здобувачі

Період навчання: заочно за контрактом
Форма навчання: 15.09.2021 - 14.09.2025
Тема дисертації: Оптимізація елементів технології післяжнивного вирощування проса посівного (Panicum miliaceum L.) на зрошуваних землях південного Степу України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Вожегова Р.А., Рудік О.Л., Сергєєв Л.А. Проміжні посіви в концепціях формування інтенсивних систем землеробства Таврійський науковий вісник. Херсон. 2020. Вип. 116.Ч.1. С. 3–15 DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.116.1.1
 2. Рудік О.Л. Наукове обгрунтування напрямків адаптації систем землербства до кліматичних змін та забезпечення продовольчої безпеки / Наукові основи адаптації систем землеробства до змін клімату в південному Степу України : Монографія / за наук. Ред. Чл.-кор. НААН Р.А. Вожегової, - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. С.8-39
 3. Рудік О.Л., Рудік Н.М., Сергєєв Л.А., Чуган В.В. Просо посівне в системі адаптації аграрного виробництва до глобальних викликів сьогодення. Аграрні інновації Херсон. 2022. Вип 12. С. 52-59. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.12.9
 4. Розвиток інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України: науково-технологічне забезпечення: методичні рекомендації / за ред.. чл..-кор. НААН Р.А. Вожегової. - Херсон, «ОЛДІ-ПЛЮС» 2020. – 254 с.
 5. Рудік О.Л., Сершєєв Л.А., Римар Д.Є. Чуган В.В. Оцінка агрокліматичних умов післяжнивного періоду Сухостепової природно-сільськогосподарської зони України. Аграрні інновації Херсон. 2022. Вип 13. С. 126-136. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.13.20
 6. Рудік О.Л., Сершєєв Л.А., Римар Д.Є. Чуган В.В. Оцінка агрокліматичних умов післяжнивного періоду Сухостепової природно-сільськогосподарської зони України. Аграрні інновації Херсон. 2022. Вип 13. С. 126-136. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.13.20
 7. Чуган В.В., Рудік О.Л. Просо посівне в системі кліматично орієнтованого інтенсивного виробництва. Збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції «Селекція агрокультур в умовах змін клімату: напрями та пріоритети». Одеса: ІКОСГ НААН, 2022. С. 227-229.
 8. Чуган В. В. Рудік О. Л. Потенціал проса в розрізі поточних проблем АПК України. Наукові аспекти формування сучасних агротехнологій – інновації молодих вчених для забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої Дню науки (20 травня 2022 року, м. Херсон). Херсон: ІЗЗ НААН, 2022. С.51-53.
Період навчання: заочно за контрактом
Форма навчання: 15.09.2021 - 14.09.2025
Тема дисертації: Особливості формування продуктивності соняшника залежно від агротехнічних заходів при проміжному вирощуванні у зрошуваних умовах півдня України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Вожегова Р.А., Рудік О.Л., Сергєєв Л.А. Проміжні посіви в концепціях формування інтенсивних систем землеробства. Таврійський науковий вісник. Херсон. 2020. Вип. 116.Ч.1. С. 3–15 DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.116.1.1
 2. Рудік О.Л. Наукове обгрунтування напрямків адаптації систем землербства до кліматичних змін та забезпечення продовольчої безпеки / Наукові основи адаптації систем землеробства до змін клімату в південному Степу України : Монографія / за наук. Ред. Чл.-кор. НААН Р.А. Вожегової, - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. С.8-39.
 3. Розвиток інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України: науково-технологічне забезпечення: методичні рекомендації / за ред.. чл..-кор. НААН Р.А. Вожегової. - Херсон, «ОЛДІ-ПЛЮС» 2020. – 254 с.
 4. Римар Д.Є., Рудік О.Л. Сучасне виробництво соняшника в системі інтенсивного кліматично орієнтованого землеробства. Збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції «Селекція агрокультур в умовах змін клімату: напрями та пріоритети». Одеса: ІКОСГ НААН, 2022. С. 222-224.
 5. Римар Д. Є. Рудік О. Л. Резерви виробництва соняшника в Україні Наукові аспекти формування сучасних агротехнологій – інновації молодих вчених для забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої Дню науки (20 травня 2022 року, м. Херсон). Херсон: ІЗЗ НААН, 2022. С. 46.
 6. Рудік О.Л., Сергєєв Л.А., Римар Д.Є. Аналіз та агроекологічне обгрунтування вирощування соняшнику в проміжних посівах. Таврійський науковий вісник. Херсон. 2022. Вип. 126.С. 99–106. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.126.14
Orcid
Термін навчання: 15.09.2020 - 14.10.2024 Академічна відпустка (з 01.08.2023 по31.07.2024)
Форма навчання: очна вечірня
Тема дисертації: Агробіологічні заходи адаптації технології вирощування сої в проміжних посівах у зрошуваних умовах півдня України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Заєць С.О., Рудік О.Л., Нетіс В.І., Фундират К.С. Вплив систем захисту рослин на врожайність сортів сої в умовах зрошення Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН 2019 вип 28 с. 109-117.
 2. Заєць С.О., Рудік О.Л., Юзюк С.М., Фундират К.С. Водоспоживання рослин сої залежно від сорту, систем захисту Аграрні інновації Херсон . 2021. Вип 5. С. 41-46.
 3. Вожегова Р.А., Рудік О.Л., Сергєєв Л.А. Проміжні посіви в концепціях формування інтенсивних систем землеробства. Таврійський науковий вісник. Херсон. 2020. Вип. 116.Ч.1. С. 3–15.
 4. Рудік О.Л. Наукове обгрунтування напрямків адаптації систем землербства до кліматичних змін та забезпечення продовольчої безпеки / Наукові основи адаптації систем землеробства до змін клімату в південному Степу України : Монографія / за наук. Ред. Чл.-кор. НААН Р.А. Вожегової, - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. С.8-39.
 5. Розвиток інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України: науково-технологічне забезпечення: методичні рекомендації / за ред.. чл..-кор. НААН Р.А. Вожегової. - Херсон, «ОЛДІ-ПЛЮС» 2020. – 254 с.
 6. Біологічні основи продукційних процесів нових сортів озимих зернових культур і сої на зрошуваних землях при застосуванні біологічних препаратів та оптимізації агротехнічних прийомів Науково-методичні рекомендації / за ред.. чл..-кор. НААН Р.А. Вожегової. - Херсон, «ОЛДІ-ПЛЮС» 2020. – 84 с.
 7. Перетятько С.Г., Рудік О.Л. Сучасний стан та прикладні аспекти перспектив розвитку виробництва сої в Україн С.Г. Перетятько, О.Л. Рудік / Зрошуване землеробство. Херсон. 2021. Вип. 76. С. 49-54.
 8. Перетятько С.Г. Рудік О. Л. Прикладні аспекти розвитку виробництва сої в Україні. Стратегія фінансово-економічного розвитку підприємницьких структур в умовах глобалізації: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Херсон. 19 жовтня 2021 р. Херсон: ХДАЕУ, 2021. С. 29-32.


Заєць Сергій Олександрович

доктор сільськогосподарських наук, професор

Web of Science GPP-2784-2022Google scholar, Orcid 0000-0001-7853-7922

Здобувачі

Orcid Google scholar
Термін навчання: 15.09.2021 - 14.09.2025
Форма навчання: заочно за контрактом
Тема дисертації: Агробіологічне обґрунтування елементів зональної технології вирощування льону олійного на основі органічних препаратів
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Raisa Vozhehova, Serhii Zaiets, Oleksandr Rudik,Vira Borovyk, Stanislav Holoborodko, Serhii Yuziuk, Liudmyla Onufran, Kateryna Fundyrat, Liubov Boiarkina. Formation phytocenosis of winter darley (Hordeum vulgare L.) depending on hydrothermal conditions of the autumn period and agricultural technological measures. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 2022. Vol. 22, Issue 4.
 2. Заєць С.О., Нетіс В.І. Ефективність різних технологій вирощування льону олійного на півдні України. Зрошуване землеробство: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: «Олді-плюс», 2010. Вип. 53. С.278-283.
 3. Заєць С.О., Нетіс В.І. Льон олійний Агротехнічне обґрунтування вирощування озимих та ярих культур у посушливих умовах Південного Степу: Науково-методичні рекомендації. Херсон, 2012. С. 27-29.
 4. Заєць С.О., Нетіс В.І. Адаптована технологія вирощування льону олійного на неполивних землях Півдня України. Аграрна наука виробництву. Київ. 2012. Вип. 1. С.7.
 5. Заєць С.О., Онуфран Л.І. Ячмінь ярий на півдні України: монографія. Херсон: ОЛДІ–ПЛЮС, 2019. 164 с.
 6. Заєць С.О., Голобородько С.П., Клубук В.В. Розробка агротехнологій вирощування основних сільськогосподарських культур за останні 50 років. Міжвідомчий тематичний науковий збірник: Зрошуване землеробство. Херсон, Айлант,2014. Вип. 62. С. 26–31.
 7. Заєць С.О., Коваленко О.А., Сергєєв Л.А. Технологія вирощування пшениці озимої на зрошуваних землях. Посібник українського хлібороба. 2014. С. 82–90.
 8. Заєць С.О., Онуфран Л.І. Удосконалена технологія вирощування ячменю ярого в Південному Степу України. Науково-інформаційний бюлетень: Аграрна наука-виробництву. 2014. №2. С. 13.

Термін навчання: 15.09.2020 - 14.09.2024
Форма навчання: очна денна форма
Тема дисертації: Удосконалити агротехнічні прийоми вирощування гісопу лікарського в умовах краплинного зрошення Південного Степу України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Holoborodʹko S., Dymov O., Zaiets S., Kokovikhin S., Boiarkina L. Natural fodder lands of Ukrainian steppe zone: current state and main ways of productivity restoration. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 22, Issue 2, 2022. P. 391-400. PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952 http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_2/volume_22_2_2022.pdf (WoS).
 2. Василенко Р.М., Заєць С.О. Технологія вирощування чумизи в умовах Південного Степу України. Аграрна наука виробництву. Київ. 2012. Вип. 3. С.9.
 3. Заєць С.О., Рудік О.Л., Онуфран Л.І. Взаємозв’язки між урожайністю ячменю озимого та вмістом основних елементів живлення залежно від строків сівби і поліфункціональних препаратів. Аграрні інновації Херсон. 2022. Вип 14. С. 30-35. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.14.5
 4. Заєць С.О., Онуфран Л.І. Продуктивність сортів ячменю озимого на зрошуваних землях залежно від попередника та фону азотного живлення. Міжвідомчий тематичний науковий збірник: Зрошуване землеробство. Херсон, Айлант. 2016. Вип. 66. С. 42-46.
 5. Заєць С.О. Продуктивність ячменю озимого залежно від видів азотних добрив та підживлення. Бюлетень: Інститут зернових культур. Дніпро. 2016. Вип. 11. С. 56-62.
 6. Заєць С.О., Нетіс В.І. Ефективність застосування біостимуляторів та їх комплексів з мікроелементами на посівах сої в умовах зрошення Міжвідомчий тематичний науковий збірник: Зрошуване землеробство. Херсон, Айлант. 2016. Вип. 66. С. 60-62.
 7. Василенко Р. М., Заєць С. О. Продуктивність кукурудзи залежно від строків сівби та захисту від хвороб і шкідників. Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. 2017. Вип. № 67. С. 69–72.
 8. Заєць С. О., Коваленко О. А. Продуктивність пшениці озимої (T. aestivum L.) залежно від норм мінеральних добрив та позакореневого підживлення мікродобривами. Зернові культури: науковий журнал. 2018. Том 2, № 2. С. 252–260.

Google Scholar Profile, Orcid


Термін навчання: 15.09.2021 - 14.09.2025
Форма навчання: очна денна форма
Тема дисертації: Продуктивність та вихід спеції шафрану посівного (Crocus sativus L.) за вирощування в умовах півдня України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Holoborodʹko S., Dymov O., Zaiets S., Kokovikhin S., Boiarkina L. Natural fodder lands of Ukrainian steppe zone: current state and main ways of productivity restoration. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 22, Issue 2, 2022. P. 391-400. PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952 http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_2/volume_22_2_2022.pdf (WoS).
 2. Василенко Р.М., Заєць С.О. Технологія вирощування чумизи в умовах Південного Степу України. Аграрна наука виробництву. Київ. 2012. Вип. 3. С.9.
 3. Заєць С.О., Рудік О.Л., Онуфран Л.І. Взаємозв’язки між урожайністю ячменю озимого та вмістом основних елементів живлення залежно від строків сівби і поліфункціональних препаратів. Аграрні інновації Херсон. 2022. Вип 14. С. 30-35. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.14.5
 4. Заєць С.О., Онуфран Л.І. Продуктивність сортів ячменю озимого на зрошуваних землях залежно від попередника та фону азотного живлення. Міжвідомчий тематичний науковий збірник: Зрошуване землеробство. Херсон, Айлант. 2016. Вип. 66. С. 42-46.
 5. Заєць С.О. Продуктивність ячменю озимого залежно від видів азотних добрив та підживлення. Бюлетень: Інститут зернових культур. Дніпро. 2016. Вип. 11. С. 56-62.
 6. Заєць С.О., Нетіс В.І. Ефективність застосування біостимуляторів та їх комплексів з мікроелементами на посівах сої в умовах зрошення Міжвідомчий тематичний науковий збірник: Зрошуване землеробство. Херсон, Айлант. 2016. Вип. 66. С. 60-62.
 7. Василенко Р. М., Заєць С. О. Продуктивність кукурудзи залежно від строків сівби та захисту від хвороб і шкідників. Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. 2017. Вип. № 67. С. 69–72.
 8. Заєць С. О., Коваленко О. А. Продуктивність пшениці озимої (T. aestivum L.) залежно від норм мінеральних добрив та позакореневого підживлення мікродобривами. Зернові культури: науковий журнал. 2018. Том 2, № 2. С. 252–260.

Термін навчання: 15.09.2023-14.09.2027
Форма навчання: очно денна за рахунок державного замовлення
Продуктивність сортів озимих зернових культур залежно від строків сівби в умовах кліматичних трансформацій півдня України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Свідоцтво № 200712 про авторство на сорт рослин Аквілегія. Пшениця м’яка озима. Заявка № 18012035. Базалій Г.Г., Усик Л.О., Заєць С.О., Куц Г.М.
 2. ЗЗаєць С. О., Онуфран Л. І. Формування продуктивності пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) залежно від мікродобрив та регулятора росту в умовах зрошення півдня України. New impulses for the development of natural sciences in Ukraine and EUcountries. Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. 2021. Р. 84-105. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-141-1-4
 3. Вожегова Р.А., Заєць С.О., Фундират К.С. Ефективні заходи боротьби зі збудниками грибних хвороб на посівах пшениці озимої. Науково-інформаційний бюлетень завершених розробок Аграрна наука – виробництву. 2021, №2, С. 14
 4. Заєць С.О., Фундират К.С. Осінній період росту і розвитку рослин та формування насіннєвої продуктивності сортів тритикале озимого (Triticosecale Witt.) в умовах зрошення. Електроне фахове видання «Наукові доповіді НУБіП України». №2 (78). 2019.
 5. Заєць С.О., Фундират К.С., Онуфран Л.І. Елементи структури продуктивності сортів тритикале озимого та їх вплив на врожайність кондиційного насіння. Зрошуване землеробство: Міжвід. темат. наук. зб. Херсон: ОЛДІ–ПЛЮС. 2019. Вип. 73. С. 162-168.
 6. Заєць С.О., Романенко О.Л. Продуктивність пшениці озимої залежно від видів мінеральних добрив та підживлення при вирощуванні після стерньового попередника. Міжвідомчий тематичний науковий збірник: Зрошуване землеробство. Херсон: Айлант, 2016. Вип. 65. С. 42–46.
 7. Zaiets S. O. Phytosanitary conditions of winter cereal crops on the irrigated lands of Ukraine depending on the agrometeorological conditions of the year. Natural sciences and modern technological solutions: knowledge interation in the XXI century: collective monograph. 2019. P. 216–231. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-154-4/216-231
 8. Вожегова Р.А., Заєць С.О. Формування адаптивних технологій вирощування зернових культур і сої на зрошуваних землях Південного Степу України. Монографія. Київ: Аграрна наука, 2022. 200 с. ISBN 978-966-540-555-9.
 9. Заєць С.О., Нетіс І.Т., Онуфран Л. І., Фундират К.С. Особливості водоспоживання сучасних сортів пшениці озимої та ячменю озимого за різних строків сівби в умовах зрошення. Міжнародний тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство». Херсон, 2021. № 75. С 34-39 DOI: https://doi.org/10.32848/0135-2369.2021.75.6
 10. Вожегова Р.А., Заєць С.О., Фундират К.С. Онуфран Л. І., Юзюк С.М.. Ефективність біологічних і хімічних фунгіцидів у боротьбі зі збудниками грибних хвороб на посівах ячменю озимого в умовах зрошення Вісник аграрної науки. Київ, 2021. Том 99, №11. С. 67-74. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202111-09

Google Scholar Profile, Orcid


Термін навчання: 15.09.2023-14.09.2025
Тема дисертації: Науково-теоретичне обґрунтування процесу дослідження ефективності використання мікрозрошення на різних типах ґрунтів Південного Степу України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Заєць С.О., Нетіс В.І. Агробіологічні основи підвищення продуктивності сої на зрошуваних землях Півдня України: монографія. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 232 с. ISBN 978-966-289-416-5
 2. Заєць С.О., Кисіль Л. Б. Формування фотосинтетичної продуктивності сортів ячменю озимого (Hordeum vulgare L.) залежно від строків сівби та регуляторів росту в умовах зрошення. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences. Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. Р. 187-202. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/1.10
 3. Заєць С.О., Рудік О. Л. Ефективність елементів біологізації системи захисту пшениці озимої, ячменю озимого та сої в умовах зрошення Півдня України Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences. Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. Р. 203-222. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/1.11
 4. Заєць С.О., Кисіль Л.Б. Вплив погодних умов та строків сівби на врожайність сортів ячменю озимого на зрошуваних землях Південного Степу України. Аграрні інновації, 2021. №5. С. 47-51 https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.5
 5. Заєць С.О., Нетіс І.Т., Онуфран Л. І., Фундират К.С.Особливості водоспоживання сучасних сортів пшениці озимої та ячменю озимого за різних строків сівби в умовах зрошення. Міжнародний тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство». Херсон, 2021. № 75. С 34-39 DOI: https://doi.org/10.32848/0135-2369.2021.75.6
 6. Заєць С.О., Рудік О.Л., Юзюк С.М., Нетіс І.Т., Фундират К.С. Водоспоживання рослин сої залежно від сорту, системи захисту. Аграрні інновації. Херсон 2021. № 5. С. 41-46 DOI: https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.5
 7. Вожегова Р.А., Заєць С.О. Формування адаптивних технологій вирощування зернових культур і сої на зрошуваних землях Південного Степу України: монографія. Київ: Аграрна наука, 2022. 200 с. ISBN 978-966-540-555


Бояркіна Любов Вадимівна

доктор сільськогосподарських наук, старший дослідник

Scopus, Web of Science AEQ-6493-2022, Google scholarOrcid

Здобувачі

Google scholar
Термін навчання: 15.09.2019 - 14.09.2023
Форма навчання: очна денна форма
Тема дисертації: Агротехнологічні прийоми підвищення продуктивності сортів нуту звичайного (Cicer arietsnum L.) у Південному Степу України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Вожегова Р.А., Балашова Г.С., Бояркіна Л.В. Урожайність насіннєвої картоплі за раннього строку збирання в умовах зрошення півдня України. Зрошуване землеробство : збірник наукових праць. Херсон: Олді плюс, 2018. 70. 51-55.
 2. Вожегова Р.А., Балашова Г.С., Бояркіна Л.В. Ріст та розвиток насіннєвої картоплі за літнього садіння свіжозібраними бульбами на півдні України. Зрошуване землеробство : збірник наукових праць. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 72. 68-72. DOI https://doi.org/10.32848/0135-2369.2019.72.16
 3. Productivity of seed potato at spring and summer planting with freshly-collected tubers in the conditions of the South of Ukraine. Current state, challenges and prospects for research in natural sciences : collective monograph. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 68–89. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-156-8/64-85
 4. Vozhehova R., Balashova G., Yuzyuk O., Yuzyuk S., Kotov B.& Kotova O.The efficiency of different moisture and nutrition conditions in early potato growing under drip irrigation in Southern Ukraine. Journal of Agricultural Sciences (Belgrade), 2021. 66(1). 1-16 DOI: https://doi.org/10.2298/JAS2101001V (Scopus)
 5. Natural fodder lands of Ukrainian steppe zone: current state and main ways of productivity restoration. Journal Scientific Papers Series „Management, Economic Engineering  and Rural Development”, 2022. 22. 2. 391-400 (Web of Science Core Collection) http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_2/volume_22_2_2022.pdf


Тищенко Андрій Вікторович

доктор сільськогосподарських наук, старший дослідник

Web of Science AAE-5742-2021, Researchgate, Google scholar, Orcid 0000-0003-1918-6223

Здобувачі

Термін навчання: 15.09.2021 ‒14.09.2025
Форма навчання: заочна форма
Тема дисертації: Продуктивність різних за стиглістю гібридів соняшника залежно від інокуляції та мінеральних добрив в умовах Півдня України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Vozhehova Raisa, Tyshchenko Andrii, Tyshchenko Olena, Piliarska Olena, Konovalova Vira, Sharii Viktor, Fundirat Kateryna. Economic feasibility of application of bacterial and fungal drugs on seed-used alfalfa. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2022. Vol. 22, Issue 4. Р. 827-834. PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952 https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_4/volume_22_4_2022.pdf
 2. Вожегова Р.А., Тищенко О. Д., Тищенко А. В. Технологічні прийоми підвищення насіннєвої продуктивності та азотфіксувальної здатності люцерни. Аграрна наука – виробництву. 2022. №2. С. 6.
 3. Тищенко А.В., Тищенко О.Д., Люта Ю.О., Пілярська О.О. Адаптивна здатність – важлива ознака в селекції рослин. Зрошуване землеробство. 2021. №75, С. 101-109 DOI https://doi.org/10.32848/0135-2369.2021.75.19
 4. Тищенко А.В., Тищенко О.Д., Димов О.М., Пілярська О.О., Гальченко Н.М. Врожайність та посівні якості насіння сортів люцерни в умовах зрошення залежно від застосування бактеріальних препаратів. Аграрні інновації. 2021. №5. С. 157-167. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.5.24
 5. O. Tyshchenko, A. Tyshchenko, O. Piliarska, I. Biliaeva, H. Kuts, P. Lykhovyd., N. Halchenko. Seed productivity of alfalfa varieties depending on the conditions of humidification and growth regulators in the Southern Steppe of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 20, Issue 4, 2020. P. 551-562. PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952 https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.20_4/volume_20_4_2020.pdf
 6. Тищенко А.В., Тищенко О.Д., Пілярська О.О., Дідович С.В., Гальченко Н.М. Вплив бактеріальних препаратів на насіннєву продуктивність, кореневу систему та азотфіксацію при вирощуванні сортів люцерни в умовах зрошення. Зрошуване землеробство №74, 2020. С. 155-163
Термін навчання: 15.09.2020 ‒14.09.2024
Форма навчання: очна денна форма
Тема дисертації: Продуктивність сої за різних способів основного обробітку і систем удобрення в сівозміні на зрошенні півдня України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. O. Tyshchenko, A. Tyshchenko, O. Piliarska, I. Biliaeva, H. Kuts, P. Lykhovyd., N. Halchenko. Seed productivity of alfalfa varieties depending on the conditions of humidification and growth regulators in the Southern Steppe of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 20, Issue 4, 2020. P. 551-562. PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952
 2. O. Tyshchenko, A. Tyshchenko, O. Piliarska, H. Kuts, P. Lykhovyd. Evaluation of drought tolerance in alfalfa (Medicago sativa) genotypes in the conditions of osmotic stress. AgroLife Scientific Journal. Volume 9, Number 2, 2020/ P. 353-358. ISSN 2285-5718
 3. Vozhehova Raisa, Tyshchenko Andrii, Tyshchenko Olena, Dymov Oleksandr, Piliarska Olena, Lykhovyd Pavlo. Evaluation of breeding indices for drought tolerance in alfalfa (Medicago) genotypes. Scientific Papers. Series A. Agronomy, 2021, Vol. LXIV, No. 2, Р. 435-444.
 4. Raisa VOZHEHOVA, Tetyana MARCHENKO, Yurii LAVRYNENKO, Olena PILIARSKA, Pavlo ZABARА, Serhii ZAIETS, Andrii TYSHCHENKO, Serhii MISHCHENKO, Svіtlana KORMOSH. PRODUCTIVITY OF LINES – PARENTAL COMPONENTS OF MAIZE HYBRIDS DEPENDING ON PLANT DENSITY AND APPLICATION OF BIOPREPARATIONS UNDER DRIP IRRIGATION. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 22, Issue 1, 2022.
 5. Raisa VOZHEHOVA, Yurii LAVRYNENKO, Tetiana MARCHENKO, Olena PILIARSKA, Viktor SHARII, Andrii TYSHCHENKO, Olesia DROBIT, Serhii MISHCHENKO, Mykola GRABOVSKYI. WATER CONSUMPTION AND EFFICIENCY OF IRRIGATION OF MAIZE HYBRIDS OF DIFFERENT FAO GROUPS IN THE SOUTHERN STEPPE OF UKRAINE. Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LXV, No. 1, 2022. P. 603–612. ISSN 2285-5785
 6. Тищенко О.Д., Вожегова Р.А., Тищенко А.В., Андрусіва Л.В., Боровик В.О. Науково-методичні засади селекції та насінництва люцерни для умов зрошення. Херсон. ФОП Грінь Д.С., 2017. 323 с.
 7. Вожегова Р.А., Тищенко А.В., Тищенко О.Д., Димов О.М., Пілярська О.О. Оцінювання посухостійкості селекційного матеріалу люцерни за показниками водного режиму в умовах Півдня України. Plant Varieties Studying and protection, 2021, Vol. 17, No 1. С. 21-29. https://doi.org/10.21498/2518-1017.17.1.2021.228204
 8. Вожегова Р. А., Тищенко А.В., Тищенко О.Д., Пілярська О.О., Фундират К.С., Коновалова В.М. Особливості прояву адаптивних ознак у популяцій люцерни за кормового використання. Аграрні інновації. 2022. №14. С. 135–144. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.14.20
 9. Вожегова Р. А., Тищенко А. В., Тищенко О. Д., Пілярська О. О., Гальченко Н. М. Оцінка посухостійкості популяцій люцерни кормового використання в рік сівби за математичними індексами. Аграрні інновації. 2022. №13. С. 190–198. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.13.28
 10. Вожегова Р. А., Тищенко А. В., Тищенко О. Д., Димов О. М., Люта Ю. О. Особливості прояву адаптивних ознак у селекційних популяцій люцерни при вирощуванні на насіння. Вісник СумНАУ. Серія «Агрономія і біологія» Випуск 2 (44), 2021. – С. 3–11. DOI https://doi.org/10.32845/agrobio.2021.2.1
 11. O. Tyshchenko, A. Tyshchenko, O. Piliarska, I. Biliaeva, H. Kuts, P. Lykhovyd. Morphological Features of Roots and Their Variation in Alfalfa Genotypes. Technology Reports of Kansai University. July, 2020. Volume 62, Issue 06. P. 2957-2964. ISSN: 04532198
 12. O. Tyshchenko, A. Tyshchenko, O. Piliarska, I. Biliaeva, H. Kuts, I. Bidnyna, P. Lykhovyd., N. Halchenko. The Importance of Main Root Diameter in Alfalfa Plant Breeding. Technology Reports of Kansai University. Volume 62, Issue 09, October, 2020. Р. 5443-5450 ISSN: 04532198


Лиховид Павло Володимирович
доктор сільськогосподарських наук

Наукові профілі: Scopus; Web of Science; Google Scholar; ORCID: 0000-0002-0314-7644

Здобувачі

Google scholar, Orcid 0000-0003-1652-3159Web of Science: ABF-4780-2021


Термін навчання: 15.09.2019 - 14.09.2023
Форма навчання: очна денна форма
Тема дисертації: Інформаційні технології програмування продуктивності та водоспоживання кукурудзи на зерно в зрошуваних умовах Півдня України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Vozhehova, R. A., Lavrynenko, Y. O., Kokovikhin, S. V., Lykhovyd, P. V., Biliaieva, I. M., Drobitko, A. V., & Nesterchuk, V. V. (2018). Assessment of the CROPWAT 8.0 software reliability for evapotranspiration and crop water requirements calculations. Journal of Water and Land Development, 39, 147–152. Doi: 10.2478/jwld-2018-0070
 2. Vozhehova, R., Maliarchuk, M., Biliaieva, I., Lykhovyd, P., Maliarchuk, A., & Tomnytskyi, A. (2020). Spring row crops productivity prediction using normalized difference vegetation index. Journal of Ecological Engineering, 21(6), 176-182. Doi: 10.12911/22998993/123473
 3. Lykhovyd, P.V. (2021). Forecasting oil crops yields on the regional scale using normalized difference vegetation index. Journal of Ecological Engineering, 22(3), 53-57. Doi: 10.12911/22998993/132436
 4. Lykhovyd, P. V. (2023). The use of spatial normalized difference vegetation index for determination of humus content in the soils of southern Ukraine. Ecological Engineering & Environmental Technology, 24(4), 223-228. Doi: 10.12912/27197050/162698
 5. Лиховид, П.В., & Лавренко, С.О. (2020). Застосування програми CROPWAT для визначення сумарного водоспоживання кукурудзи цукрової. Зрошуване Землеробство, 73(1), 50-53. Doi: 10.32848/0135-2369.2020.73.9
 6. Лиховид, П.В., & Лавренко, С.О. (2021). Точність програмування врожаю кукурудзи цукрової за використання різних алгоритмів і структури штучних нейронних мереж. Таврійський науковий вісник, 120, 68-73. Doi: 10.32851/2226-0099.2021.120.10
 7. Лиховид, П. В. (2022). Нормалізований диференційний вегетаційний індекс і відсоток зеленого покриву при вирощуванні озимого ріпаку та сафлору. Аграрні Інновації, 11, 46-49. Doi: 10.32848/agrar.innov.2022.11.6


Петренко Світлана Олександрівна
 кандидат с.-г. наук, доцент

Здобувачі

Orcid
Термін навчання: 15.05.2023 - 14.05.2027
Форма навчання: очна денна за контрактом
Тема дисертації: Підвищення насіннєвої продуктивності коріандру від застосування біопрепаратів за кліматичних змін в зоні Степу України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Петренко С.О. Кормова база бджільництва та запилення сільськогосподарських культур. Навчальний посібник. Одеса: ВМВ, Друк Південь, 2011. 216 с.
 2. Вожегова Р., Петренко С., Валентюк Н., Мкртчян С. Особливості культивування мікроводоростей Chlorella vulgaris за рахунок надлишкової сировини біогазових установок та тваринницьких комплексів в умовах змін клімату. АгроТерра: освіта, наука та бізнес. Виробничо-практичне, науково-популярне, наукове видання. 1 (14). 2023. С.33-38.
 3. Свиденко Л.В., Корабльова О.А., Глущенко Л.А., Петренко С.О., Валентюк Н.О. Закладка дублюючої колекції ароматичних та лікарських рослин ІКОСГ. Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 19–20 квітня 2023 р. / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки, Ін-т СГ Північного Сходу НААН. Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 2023. С. 279-281.
 4. Петренко С.О., Мкртчян С.С., Валентюк Н.О. Суспензія живої хлорели: перспективи ефективного застосування й використання. Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference «Implementation of modern scientific opinions in practice», March 20 – 21, 2023, Bilbao, Spain. Рр.148-151.
 5. Валентюк Н.О., Петренко С.О. Біогумус як основне органічне добриво для підвищення врожайності та відновлення деградованих ґрунтів. Зелене повоєнне відновлення продовольчих систем в Україні : збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції (м. Одеса, 26 січня 2023 року). Одеса : Олді+, 2023. С.102-111.


Боровик Віра Олександрівна

кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Здобувачі

Orcid
Термін навчання: 15.05.2023 - 14.05.2027
Форма навчання: денна
Тема дисертації: Селекційна цінність вихідного матеріалу сої овочевої за продуктивністю та якістю насіння в умовах зрошення Південного Степу України.
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Raisa Vozhehova, Vira Borovyk, Iryna Biliaieva, Pavlo Lykhovyd, Danylo Rubtsov. The effect of plants density nitrogen fertilization on the economic efficiency of soybean seed production in the irrigated conditions of the South of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 19, Issue 3, 2019. Р. 649-657. PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952.
 2. Irina Bidnyna, Olena Shkoda , Anatolii Tomnytskyi, Vera Borovуk, Viktor Sharii. Patterns of soil processes on dark chestnut soil under conditions of its use in the conditions of the steppe of Ukraine. Zbornik Veleučilišta u Rijeci – Journal of the Polytechnic of Rijeka. Vol. 9 (2021), No. 1, Rijeka, 2021. ISSN 1848-1299 (tisak) ISSN 1849-1723 (online). (Izvorni znanstveni rad) р. 423-439 current.
 3. Vozhehova Raisa, Zaiets Sergii, Rudik Oleksandr, Borovуk Vira, Holoborodko Stanislav, Marchenko Tetiana , Yuziuk Serhii , Onufran Liudmyla, Fundyrat Kateryna, Boiarkina Liubov. Formation of phytocenosis of winter barley (hordeum vulgare l.) Depending on hydrothermal conditions of the autumn period and agricultural technological measures. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 22, Issue 4, 2022 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952.
 4. Vozhehova Raisa, Borovik Vira , Yuriy Stepanov, Iryna Bidnina, Liubov Boiarkina, Olena Pelarska, Marchenko Tetyana, Viktor Shariy, Tetyana Khomenko, Olesya Drobit. The response of the medium fiber cotton variety Pidozersky 4 to the seeding rate and row width under different conditions of soil moisture in the southern steppe of ukraine. AgroLife Scientific Journal, 2023. Vol.23(3).
 5. За ред. Вожегової Р.А. Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях //М.П. Малярчук, М.Г. Гусєв, І.Т. Нетіс, С.В. Коковіхін, А.М. Коваленко, С.О. Заєць, П.В. Писаренко, Г.С. Балашова, Ю.О. Люта, В.О. Боровик, О.Д. Тищенко, Г.Г. Базалій, Л.О. Усик, О.М. Димов, І.О. Біднина, І.М. Біляєва, Н.О. Кобиліна, Г.М. Куц, М.В. Вердиш, В.В. Клубук та ін.//Херсон: Грінь Д.С., 2014 р. - 286 с.
 6. Вожегова Р.А. Аналіз та оцінка генетичних ресурсів рослин Інституту зрошуваного землеробства НААН / Р.А. Вожегова, Боровик В.О., Тищенко О.Д. та ін. // Фактори експериментальної еволюції організмів: Збірник наукових праць Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова. – К, 2017. – Том 20. – С. 116-121.
 7. Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Базалій Г.Г., Влащук А.М., Боровик В.О., Тищенко О.Д., Кобиліна Н.О., Марченко Т.Ю., Найдьонов В.Г. Наукові основи адаптації систем землеробства до змін клімату в Південному Степу України : монографія. Аналіз та оцінка генетичних ресурсів та селекційні розробки Інституту зрошуваного землеробства НААН / Херсон : Олді-Плюс, 2018. С. 113-204. 752 с.
 8. Р.А. Вожегова, Ю.О. Лавриненко, Т.Ю. Марченко, В.В. Клубук, В.О. Боровик. Створення вихідного матеріалу для селекції сої на адаптивність в умовах зрошення півдня України. Монографія. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 180 с. ISВN 978-966-289-528-5.
 9. Вожегова Р.А., Клубук В.В., Баранчук В.А., Осіній М.Л., Боровик В.О. та ін. Агротехнологічні основи формування продуктивності сої на зрошуваних землях. Науково-методичні рекомендації. - Херсон: – Айлант, 2012.- 28 с.
 10. Вожегова Р.А., С.О. Заєць, А.М. Коваленко та ін. Особливості вирощування сільськогосподарських культур у південному Степу України в 2017 році. Науково-практичні рекомендації.- Херсон: Грінь Д.С., 2017. – 107 с.
 11. Вожегова Р.А., Білий В.М., Боровик В.О., Клубук В.В., Заєць С.О. Науково-практичні рекомендації з технології застосування мікродобрива 5-й Елемент на посівах сої різних груп стиглості. Віддруковано з готових оригінал-макетів у видавничому центрі ІЗЗ НААН 2021 р. 33 с.
 12. За ред. чл.-кор. НААН Р.А. Вожегової. Розвиток інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України: науково-технологічне забезпечення . Методичні рекомендації. Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. 254 с. (48-65 с.).
 13. Вожегова Р.А., Коковіхін С.В. Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Тищенко О.Д., Боровик В.О. Сучасні підходи до проведення весняно-польових робіт в господарствах Херсонської області у 2021 році. Науково-практичні рекомендації. Херсон, 2021. 56 с.
 14. Боровик В.О., Баранчук В.А., Клубук В.В. та ін.. Патент №140543 на сорт рослин сої Монарх. Дата пріоритету: 18.12.2012. Дата держ. реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин: 13.04.2016.
 15. Баранчук В.А. В.О. Боровик, В.В. Клубук, В.І. Кузьмич, В.О. Михайлов, М.Л. Осіній. Патент №14054 3 на сорт сої Святогор. Дата пріоритету: 30.11. 2010. Дата держ. реєстр. майнових прав інтелект. власн. на сорт росл.: 25.03.2014.
 16. Баранчук В.А. В.О. Боровик, В.В. Клубук, В.І. Кузьмич, В.О. Михайлов, М.Л. Осіній, Е.В. Репілевський Патент № 150150 на сорт сої Софія. Дата пріоритету: 24.11.2011. Дата держ. реєстр. майнових прав інтелект. власн. на сорт росл.: 12.02.2015.
 17. Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Боровик в.О., Марченко Т.Ю., Рубцов Д.К., Біляєва І.М. Спосіб вирощування насіннєвого матеріалу середньостиглих сортів сої на темно-каштановому ґрунті в умовах зрошення.. №144536. Н.з.-u202002078. Д.п.з-27.03.2020. 13.10.2020. Бюл.№19.
 18. Боровик В. О., Кузьмич В. І., Клубук В.В. та ін. Характеристика нових зразків сої за морфо-біологічними та господарськими ознаками. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Херсон: Грінь Д.С., 2017. Вип. 67. С. 122 – 126.
 19. Боровик В.О., Клубук В.В., Рубцов Д.К. Прояв цінних ознак у інтродукованих зразків сої в умовах зрошення Півдня України. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Херсон: ПП «ОЛДІ-ПЛЮС», 2017. Вип. 67 с. 185-189.
 20. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Рубцов Д.К. Формування врожаю насіння сої сорту Святогор залежно від удобрення та густоти стояння рослин в умовах зрошення півдня України. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. Вип. 68. с. 45-49.
 21. Вожегова Р.А. Боровик В.О., Рубцов Д.К. Вплив густоти стояння рослин та удобрення на формування насіннєвої продуктивності сої. Вісник Львівського Національного аграрного університету. Агрономія №22 (1). Львів, 2018. С. 303-308.
 22. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Клубук В.В., Рубцов Д.К. Селекційне значення джерел цінних ознак інтродукованих зразків сої (Glycine max L.) для створення нових сортів в умовах зрошення Півдня України. Plant Varieties Studying and Protection, 2018. т. 14(2). с. 176-182.
 23. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Рубцов Д.К., Марченко Т.Ю. Насіннєва продуктивність середньостиглого сорту сої «Святогор» залежно від норми висіву та доз азотних добрив в умовах зрошення півдня України. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС. 2018. 70. С. 55–59.
 24. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Клубук В.В., Марченко Т.Ю. Зв'язок структурних елементів інтродукованих зразків сої Ї (GLYCINE MAX. (L.) MERR.) з продуктивністю насіння в умовах зрошення Півдня України. Генетичні ресурси рослин №22. Харків, 2018. С. 11- 18.
 25. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Біднина І.О., Рубцов Д. Особливості зразків сої (GLYCINE MAX. (L.) MERR.) в умовах зрошення Півдня України. Генетичні ресурси рослин. 2018 №23. С. 40-49.
 26. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Біднина І.О., Рубцов Д.К. Ефективність селекції сої в умовах зрошення Південного Степу. Вісник аграрної науки: науково-теоретичний журнал НААН. Спецвипуск. Київ. 2019. Жовтень. С. 72–79. doi.org/10.31073/agrovisnyk 201910-09S.
 27. Р. Вожегова, В. Боровик, Д. Рубцов Святогор – сорт сої нового покоління. Ж. Агрован. №5(42)/2019. с. 6-8.
 28. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Біднина І.О., Рубцов Д.К. Ефективність селекції сої в умовах зрошення Південного Степу. Вісник аграрної науки. 72-78 с. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201910-09S.
 29. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Біднина І.О., Шкода О.А., Рубцов Д.К. Посівна якість насіння сої за різного технологічного забезпечення. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – Вип. 73. – с. 157-161.
 30. Р. Вожегова, В. Боровик, Д. Рубцов Закласти потенціал. The ukrainian Farmer. №2 (122), 2020. С. 20-22.
 31. В. Боровик, Р. Вожегова, В. Шарій, В. Білий Удобрити боби. The ukrainian Farmer. №5(125), 2020. С. 20-21.
 32. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Клубук В.В., Біднинв І.О., Рубцов Д.К. Сучасні аспекти вирішення проблеми економії азотних добрив під час вирощування сої в умовах зрошення. Аграрні інновації. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: «Гельветика». №1, 2020.С. 11-16. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2020.1.2.
 33. Боровик В.О., Біднина І.О., Біляєва І.М., Шкода О.А. Мікродобриво як фактор прискорення зростання та розвитку рослин на посівах нових сортів сої в умовах зрошення. Аграрні інновації. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: «Гельветика». №2, 2020. С. 89-95. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2020.2.14.
 34. Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Клубук В.В., Боровик В.О.. Створення вихідного матеріалу для селекції сої на адаптивність в умовах зрошення півдня України. Монографія. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 180 с. ISВN 978-966-289-528-5.
 35. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Клубук В.В., Бояркіна Л.В., Біднина І.О Особливості нових зразків сої Glycine max. (L.) в умовах зрошення Півдня України. Вісник аграрної науки, 2022, №3 (828). С. 82-87. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202203-10.
 36. Боровик В.О., 195Вожегова Р.А., Марченко Т.Ю., Бояркина Л.В., Хоменко Т.М. Значення джерел цінних ознак для селекції бавовнику. Plant Varieties Studying and protection, 2022, Т. 18, № 1 С. 42–49. https://doi.org/10.21498/2518-1017.18.1.2022.257586.
 37. Марченко Т.Ю., Боровик В.О., Клубук В.В. Ефективності застосування мікродобрива на посівах нових сортів сої різних груп стиглості в умовах зрошення. Сучасні напрями та досягнення селекції і насінництва сільськогосподарських культур: матеріали науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 26 квітня 2022 р.) /Полтавський державний аграрний університет, 2022. С.67–70.
 38. Боровик В.О., Марченко Т. Ю., Шкода О.А. Колекція сортових ресурсів сої інституту зрошуваного землеробства НААН. Наукові читання до 85-річчя від дня народження В. Г. Вировця: матеріали науково-практичної конференції (Глухів, 05 березня 2022 р.). Глухів: ІЛК НААН, 2022. с.76–78.
 39. Вожегова Р. А., Боровик В. О., Степанов Ю. О. Вплив мікродобрива на накопичення бульбочок рослинами сої різних груп стиглості. Сучасний стан ґрунтового покриву України в умовах збройної агресії російської федерації: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції [Електронне видання], 20 жовтня 2022 р. Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», 2022. 174 с. Режим доступу: http://www.issar.com.ua/uk/vydannyС. 36-39.
 40. Наукові основи адаптації систем землеробства до змін клімату в Південному Степу України : монографія. Аналіз та оцінка генетичних ресурсів та селекційні розробки Інституту зрошуваного землеробства НААН / Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Базалій Г.Г., Влащук А.М., Боровик В.О., Тищенко О.Д., Кобиліна Н.О., Марченко Т.Ю., Найдьонов В.Г. Херсон: Олді-Плюс, 2018. С. 113-204.
 41. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Марченко Т.Ю. Гуар – перспективна нішеві культура для зрошуваного землеробства півдня України. Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки): Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VII наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2022», 3 березня 2022 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН: у 2 т. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2022. Т. 1.с. 38-44.
 42. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Бояркіна Л.В., Очкала О.С. Результати вивчення колекції гуару - перспективної нішевої культури для Південного Степу України. Наукові здобутки селекціонерів ННЦ «Інститут землеробства НААН» – на благо майбутнього, присвячена 120-річчю від дня народження вченого, аграрія, селекціонера Данила Лихваря: Міжнародна наукова Інтернет-конференція 8 вересня 2022 р.,Чабани. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2022. С. 48-51.
Orcid
Термін навчання: 15.09.2023 - 14.09.2027
Форма навчання: очна вечірня
Тема дисертації: Створення вихідного матеріалу для селекції гуару на адаптивність в Південному Степу України за умов зміни клімату.
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Raisa Vozhehova, Vira Borovyk, Iryna Biliaieva, Pavlo Lykhovyd, Danylo Rubtsov. The effect of plants density nitrogen fertilization on the economic efficiency of soybean seed production in the irrigated conditions of the South of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 19, Issue 3, 2019. Р. 649-657. PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952.
 2. Irina Bidnyna, Olena Shkoda , Anatolii Tomnytskyi, Vera Borovуk, Viktor Sharii. Patterns of soil processes on dark chestnut soil under conditions of its use in the conditions of the steppe of Ukraine. Zbornik Veleučilišta u Rijeci – Journal of the Polytechnic of Rijeka. Vol. 9 (2021), No. 1, Rijeka, 2021. ISSN 1848-1299 (tisak) ISSN 1849-1723 (online). (Izvorni znanstveni rad) р. 423-439 current.
 3. Vozhehova Raisa, Zaiets Sergii, Rudik Oleksandr, Borovуk Vira, Holoborodko Stanislav, Marchenko Tetiana , Yuziuk Serhii , Onufran Liudmyla, Fundyrat Kateryna, Boiarkina Liubov. Formation of phytocenosis of winter barley (hordeum vulgare l.) Depending on hydrothermal conditions of the autumn period and agricultural technological measures. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 22, Issue 4, 2022 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952.
 4. Vozhehova Raisa, Borovik Vira , Yuriy Stepanov, Iryna Bidnina, Liubov Boiarkina, Olena Pelarska, Marchenko Tetyana, Viktor Shariy, Tetyana Khomenko, Olesya Drobit. The response of the medium fiber cotton variety Pidozersky 4 to the seeding rate and row width under different conditions of soil moisture in the southern steppe of ukraine. AgroLife Scientific Journal, 2023. Vol.23(3).
 5. За ред. Вожегової Р.А. Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях //М.П. Малярчук, М.Г. Гусєв, І.Т. Нетіс, С.В. Коковіхін, А.М. Коваленко, С.О. Заєць, П.В. Писаренко, Г.С. Балашова, Ю.О. Люта, В.О. Боровик, О.Д. Тищенко, Г.Г. Базалій, Л.О. Усик, О.М. Димов, І.О. Біднина, І.М. Біляєва, Н.О. Кобиліна, Г.М. Куц, М.В. Вердиш, В.В. Клубук та ін.//Херсон: Грінь Д.С., 2014 р. - 286 с.
 6. Вожегова Р.А. Аналіз та оцінка генетичних ресурсів рослин Інституту зрошуваного землеробства НААН / Р.А. Вожегова, Боровик В.О., Тищенко О.Д. та ін. // Фактори експериментальної еволюції організмів: Збірник наукових праць Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова. – К, 2017. – Том 20. – С. 116-121.
 7. Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Базалій Г.Г., Влащук А.М., Боровик В.О., Тищенко О.Д., Кобиліна Н.О., Марченко Т.Ю., Найдьонов В.Г. Наукові основи адаптації систем землеробства до змін клімату в Південному Степу України : монографія. Аналіз та оцінка генетичних ресурсів та селекційні розробки Інституту зрошуваного землеробства НААН / Херсон : Олді-Плюс, 2018. С. 113-204. 752 с.
 8. Р.А. Вожегова, Ю.О. Лавриненко, Т.Ю. Марченко, В.В. Клубук, В.О. Боровик. Створення вихідного матеріалу для селекції сої на адаптивність в умовах зрошення півдня України. Монографія. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 180 с. ISВN 978-966-289-528-5.
 9. Вожегова Р.А., Клубук В.В., Баранчук В.А., Осіній М.Л., Боровик В.О. та ін. Агротехнологічні основи формування продуктивності сої на зрошуваних землях. Науково-методичні рекомендації. - Херсон: – Айлант, 2012.- 28 с.
 10. Вожегова Р.А., С.О. Заєць, А.М. Коваленко та ін. Особливості вирощування сільськогосподарських культур у південному Степу України в 2017 році. Науково-практичні рекомендації.- Херсон: Грінь Д.С., 2017. – 107 с.
 11. Вожегова Р.А., Білий В.М., Боровик В.О., Клубук В.В., Заєць С.О. Науково-практичні рекомендації з технології застосування мікродобрива 5-й Елемент на посівах сої різних груп стиглості. Віддруковано з готових оригінал-макетів у видавничому центрі ІЗЗ НААН 2021 р. 33 с.
 12. За ред. чл.-кор. НААН Р.А. Вожегової. Розвиток інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України: науково-технологічне забезпечення . Методичні рекомендації. Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. 254 с. (48-65 с.).
 13. Вожегова Р.А., Коковіхін С.В. Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Тищенко О.Д., Боровик В.О. Сучасні підходи до проведення весняно-польових робіт в господарствах Херсонської області у 2021 році. Науково-практичні рекомендації. Херсон, 2021. 56 с.
 14. Боровик В.О., Баранчук В.А., Клубук В.В. та ін.. Патент №140543 на сорт рослин сої Монарх. Дата пріоритету: 18.12.2012. Дата держ. реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин: 13.04.2016.
 15. Баранчук В.А. В.О. Боровик, В.В. Клубук, В.І. Кузьмич, В.О. Михайлов, М.Л. Осіній. Патент №14054 3 на сорт сої Святогор. Дата пріоритету: 30.11. 2010. Дата держ. реєстр. майнових прав інтелект. власн. на сорт росл.: 25.03.2014.
 16. Баранчук В.А. В.О. Боровик, В.В. Клубук, В.І. Кузьмич, В.О. Михайлов, М.Л. Осіній, Е.В. Репілевський Патент № 150150 на сорт сої Софія. Дата пріоритету: 24.11.2011. Дата держ. реєстр. майнових прав інтелект. власн. на сорт росл.: 12.02.2015.
 17. Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Боровик в.О., Марченко Т.Ю., Рубцов Д.К., Біляєва І.М. Спосіб вирощування насіннєвого матеріалу середньостиглих сортів сої на темно-каштановому ґрунті в умовах зрошення.. №144536. Н.з.-u202002078. Д.п.з-27.03.2020. 13.10.2020. Бюл.№19.
 18. Боровик В. О., Кузьмич В. І., Клубук В.В. та ін. Характеристика нових зразків сої за морфо-біологічними та господарськими ознаками. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Херсон: Грінь Д.С., 2017. Вип. 67. С. 122 – 126.
 19. Боровик В.О., Клубук В.В., Рубцов Д.К. Прояв цінних ознак у інтродукованих зразків сої в умовах зрошення Півдня України. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Херсон: ПП «ОЛДІ-ПЛЮС», 2017. Вип. 67 с. 185-189.
 20. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Рубцов Д.К. Формування врожаю насіння сої сорту Святогор залежно від удобрення та густоти стояння рослин в умовах зрошення півдня України. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. Вип. 68. с. 45-49.
 21. Вожегова Р.А. Боровик В.О., Рубцов Д.К. Вплив густоти стояння рослин та удобрення на формування насіннєвої продуктивності сої. Вісник Львівського Національного аграрного університету. Агрономія №22 (1). Львів, 2018. С. 303-308.
 22. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Клубук В.В., Рубцов Д.К. Селекційне значення джерел цінних ознак інтродукованих зразків сої (Glycine max L.) для створення нових сортів в умовах зрошення Півдня України. Plant Varieties Studying and Protection, 2018. т. 14(2). с. 176-182.
 23. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Рубцов Д.К., Марченко Т.Ю. Насіннєва продуктивність середньостиглого сорту сої «Святогор» залежно від норми висіву та доз азотних добрив в умовах зрошення півдня України. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС. 2018. 70. С. 55–59.
 24. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Клубук В.В., Марченко Т.Ю. Зв'язок структурних елементів інтродукованих зразків сої Ї (GLYCINE MAX. (L.) MERR.) з продуктивністю насіння в умовах зрошення Півдня України. Генетичні ресурси рослин №22. Харків, 2018. С. 11- 18.
 25. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Біднина І.О., Рубцов Д. Особливості зразків сої (GLYCINE MAX. (L.) MERR.) в умовах зрошення Півдня України. Генетичні ресурси рослин. 2018 №23. С. 40-49.
 26. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Біднина І.О., Рубцов Д.К. Ефективність селекції сої в умовах зрошення Південного Степу. Вісник аграрної науки: науково-теоретичний журнал НААН. Спецвипуск. Київ. 2019. Жовтень. С. 72–79. doi.org/10.31073/agrovisnyk 201910-09S.
 27. Р. Вожегова, В. Боровик, Д. Рубцов Святогор – сорт сої нового покоління. Ж. Агрован. №5(42)/2019. с. 6-8.
 28. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Біднина І.О., Рубцов Д.К. Ефективність селекції сої в умовах зрошення Південного Степу. Вісник аграрної науки. 72-78 с. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201910-09S.
 29. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Біднина І.О., Шкода О.А., Рубцов Д.К. Посівна якість насіння сої за різного технологічного забезпечення. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – Вип. 73. – с. 157-161.
 30. Р. Вожегова, В. Боровик, Д. Рубцов Закласти потенціал. The ukrainian Farmer. №2 (122), 2020. С. 20-22.
 31. В. Боровик, Р. Вожегова, В. Шарій, В. Білий Удобрити боби. The ukrainian Farmer. №5(125), 2020. С. 20-21.
 32. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Клубук В.В., Біднинв І.О., Рубцов Д.К. Сучасні аспекти вирішення проблеми економії азотних добрив під час вирощування сої в умовах зрошення. Аграрні інновації. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: «Гельветика». №1, 2020.С. 11-16. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2020.1.2.
 33. Боровик В.О., Біднина І.О., Біляєва І.М., Шкода О.А. Мікродобриво як фактор прискорення зростання та розвитку рослин на посівах нових сортів сої в умовах зрошення. Аграрні інновації. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: «Гельветика». №2, 2020. С. 89-95. DOI https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2020.2.14.
 34. Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Клубук В.В., Боровик В.О.. Створення вихідного матеріалу для селекції сої на адаптивність в умовах зрошення півдня України. Монографія. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 180 с. ISВN 978-966-289-528-5.
 35. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Клубук В.В., Бояркіна Л.В., Біднина І.О Особливості нових зразків сої Glycine max. (L.) в умовах зрошення Півдня України. Вісник аграрної науки, 2022, №3 (828). С. 82-87. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202203-10.
 36. Боровик В.О., 195Вожегова Р.А., Марченко Т.Ю., Бояркина Л.В., Хоменко Т.М. Значення джерел цінних ознак для селекції бавовнику. Plant Varieties Studying and protection, 2022, Т. 18, № 1 С. 42–49. https://doi.org/10.21498/2518-1017.18.1.2022.257586.
 37. Марченко Т.Ю., Боровик В.О., Клубук В.В. Ефективності застосування мікродобрива на посівах нових сортів сої різних груп стиглості в умовах зрошення. Сучасні напрями та досягнення селекції і насінництва сільськогосподарських культур: матеріали науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 26 квітня 2022 р.) /Полтавський державний аграрний університет, 2022. С.67–70.
 38. Боровик В.О., Марченко Т. Ю., Шкода О.А. Колекція сортових ресурсів сої інституту зрошуваного землеробства НААН. Наукові читання до 85-річчя від дня народження В. Г. Вировця: матеріали науково-практичної конференції (Глухів, 05 березня 2022 р.). Глухів: ІЛК НААН, 2022. с.76–78.
 39. Вожегова Р. А., Боровик В. О., Степанов Ю. О. Вплив мікродобрива на накопичення бульбочок рослинами сої різних груп стиглості. Сучасний стан ґрунтового покриву України в умовах збройної агресії російської федерації: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції [Електронне видання], 20 жовтня 2022 р. Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», 2022. 174 с. Режим доступу: http://www.issar.com.ua/uk/vydannyС. 36-39.
 40. Наукові основи адаптації систем землеробства до змін клімату в Південному Степу України : монографія. Аналіз та оцінка генетичних ресурсів та селекційні розробки Інституту зрошуваного землеробства НААН / Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Базалій Г.Г., Влащук А.М., Боровик В.О., Тищенко О.Д., Кобиліна Н.О., Марченко Т.Ю., Найдьонов В.Г. Херсон: Олді-Плюс, 2018. С. 113-204.
 41. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Марченко Т.Ю. Гуар – перспективна нішеві культура для зрошуваного землеробства півдня України. Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки): Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VII наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2022», 3 березня 2022 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН: у 2 т. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2022. Т. 1.с. 38-44.
 42. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Бояркіна Л.В., Очкала О.С. Результати вивчення колекції гуару - перспективної нішевої культури для Південного Степу України. Наукові здобутки селекціонерів ННЦ «Інститут землеробства НААН» – на благо майбутнього, присвячена 120-річчю від дня народження вченого, аграрія, селекціонера Данила Лихваря: Міжнародна наукова Інтернет-конференція 8 вересня 2022 р.,Чабани. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2022. С. 48-51.


Біднина Ірина Олександрівна

кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Наукові профілі: Google scholar, orcid

Здобувачі

Orcid
Термін навчання: 15.05.2023 - 14.05.2027
Форма навчання: очно денно за контрактом
Тема дисертації: Оптимізація елементів агротехніки вирощування сучасних сортів сої в умовах Причорномор’я України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Біднина І. О., Козирєв В. В., Влащук О. С., Томницький А. В. Ефективність вирощування cої за різних умов зволоження, способів основного обробітку ґрунту та строків внесення меліоранту. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: Грінь Д.С., 2015. Вип. 63. С. 61-64.
 2. Козирєв В. В., Біднина І. О., Влащук О. С., Томницький А. В. Продуктивність сої залежно від ступеня вторинної солонцюватості ґрунту при зрошенні. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: Грінь Д.С., 2015. Вип. 64. С. 88-91.
 3. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Біднина І. О., Рубцов Д.К. Ефективність селекції сої в умовах зрошення Південного Степу. Вісник аграрної науки, жовтень 2019. Спец. Вип. К.: Держ. видав. «Аграрна наука». с. 72-78.
 4. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Біднина І. О., Рубцов Д.К. Залежність біохімічного складу насіння сої від різних доз азотного добрива та щільності посіву. Зрошуване землеробство: міжвідом. темат. наук. зб. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. Вип. 72. с. 11-15.
 5. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Біднина І. О., Рубцов Д.К. Посівна якість насіння сої за різного технологічного забезпечення. Зрошуване землеробство: міжвідом. темат. наук. зб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. Вип. 73. с. 157-161.
 6. Вожегова Р.А., Боровик В.О., Біднина І. О., Рубцов Д.К., Клубук В.В. Сучасні аспекти вирішення проблеми економії азотних добрив при вирощуванні сої в умовах зрошення. Аграрні інновації: наук. зб. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 1. с. 11-16.
 7. Irina Bidnyna, Olena Shkoda, Anatolii Tomnytskyi, Vera Borovik, Viktor Sharii. Рatterns of soil processes on dark chestnut soil under conditions of its use in the conditions of the steppe of ukraine.Zbornik Veleučilišta u Rijeci, 2021, Vol. 9 (2021), No. 1, р. 423-439 (WOS).


Валентюк Наталія Олександрівна
 кандидат технічних наук

Наукові профілі: WoS, Google Scholar, Orcid

Здобувачі

Період навчання: 15.05.2023 – 14.05.2027
Форма навчання: очна денна за контрактом
Еколого-біологічне обґрунтування застосування біопрепаратів в агрофітоценозах соняшнику за зміни клімату в зоні Степу України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Yurkevych Ye., Valentiuk N. Productivity of Short-Rotary Crop Cultivation under Different Systems of Basic Tillage in Organic Agriculture of the Steppe of Ukraine. Scientific Horizons, 24(4), 40-53. DOI: 10.48077/scihor.24(4).2021.40-53. https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-24-4-2021/produktivnist-korotkorotornogo-viroshchuvannya-silskogospodarskikh-kultur-za-riznikh-sistem-bazovogo-obrobitku-gruntu-v-organichnomu-zemlerobstvi-stepu-ukrayini (Scopus)
 2. Юркевич Є.О., Валентюк Н.О., Когут І.М., Євич В.С. Високоолеїновий соняшник – іноваційний шлях подальшого сталого розвитку органічного землеробства південного регіону та збереження родючості грунтів. Таврійський науковий вісник. Видавничий дім «Гельветика», 2022, № 125 с.104-110. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.125.15
 3. Когут І.М., Валентюк Н.О., Щетінікова Л.А., Формування продуктивності соняшнику залежно від густоти стояння рослин в умовах Південного Степу України //Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 112. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С.93-99. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.112.13
 4. Юркевич Є. О., Бойко П. І., Коваленко Н. П., Валентюк Н. О. Науково-технологічні та агробіологічні основи високопродуктивних агроекосистем України: монографія; наук. ред. д-р історичних наук, с. н. с. Н. П. Коваленко. Одеса : Видавництво ТОВ «Іздательскій центр», 2021. 654 с. ISBN 978-966-2681-12-3
 5. Юркевич Є.О., Валентюк Н.О., Заболоцька А.В. Продуктивність соняшнику в залежності від різних систем основного обробітку ґрунту в органічному землеробстві Степу України. The VI International Science Conference «Innovative technologies in science and practice», October 26 – 28, 2021, Haifa, Israel. Р.26-29 URL: https://isg-konf.com. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.II.VI
 6. Євич В.С., Юркевич Є.О., Валентюк Н.О. Особливості формування запасів вологи в грунті під впливом різних систем зяблевого обробітку під соняшник в органічному землеробстві. Аграрна наука: стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 24-25 листопада 2022 р.). ОДАУ, Агробіотехнологічний факультет. Одеса, 2022. С. 52-56 URL: https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/Materialy-konferentsiyi-24-25.12.22.pdf
 7. Юркевич Є. О., Валентюк Н. О., Євич В. С. Особливості ведення органічного землеробства в умовах посушливого Степу. Органічне агровиробництво: освіта і наука: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2022 р., Науково-методичний центр ВФПО. Київ, 2022. C. 59-63. URL: https://nmc-vfpo.com/wp-content/uploads/2022/11/tezy-malynka-25-10-2022_compressed.pdf
 8. Юркевич Є.О., Валентюк Н.О. Патент на корисну модель № 152679 від 30.03.2023 «Спосіб підвищення продуктивності короткоротаційної сівозміни»
 9. Юркевич Є.О., Валентюк Н.О. Патент на корисну модель № 152678 від 30.03.2023р. «Спосіб підвищення врожайності олійних культур»


Грабовецька Ольга Анатоліївна

кандидат біологічних наук

Здобувачі

Orcid
Термін навчання: 15.05.2023 - 14.05.2027
Форма навчання: денна за контрактом
Тема дисертації: Удосконалення технології вирощування Sorghum technicum Roshev (сорго віникове) за зміни клімату в умовах Південного Степу України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. 1. Грабовецька О.А., Єжов В.М. Біоекологічні особливості азиміни трилопатевої (Asimina triloba (L.) Dunal) у Степу України. // Садівництво. 2015. Вип.69. – С. 35-43.
 2. 2. Грабовецька О.А. Вирощування Asimina triloba (L.) Dunal в умовах Південного степу України // Методичні рекомендації / Кіровоград: Кіровоградська ДСГДС НААН. – 2015. – 32 с.
 3. 3. Грабовецька О.А. Перспективи культури хурми (Diospyros L.) в умовах Півдня України./ Генетичні ресурси рослин. / Харьків, 2020, № 27, – С. 44-54. DOI: 10.36814/pgr.2020.27.04
 4. 4. Грабовецька О.А., Свиридовський В.М. Хурма віргінська в умовах Херсонської області (біологія, вирощування, розмноження). : Методичні рекомендації / О. А. Грабовецька, В. М. Свиридовський. – Одеса : Олді+, 2023. – 36 с.


Свиденко Людмила Вікторівна

кандидат біологічних наук

Здобувачі

Orcid
Термін навчання: 15.09.2023 - 14.09.2027
Форма навчання: очна вечірня бюджет
Тема дисертації: Агробіологічні основи вирощування лаванди вузьколистої (Lavandula angustifolia L.) в умовах Південного Степу України
Публікації керівника за темою дослідження:
 1. Свиденко Л.В., Глущенко Л.А., Вергун О.М., Гудзь Н.І., Марковська О.Є. Оцінка впливу погодних умов на господарсько-цінні ознаки Lavandula angustifolia L. в умовах Херсонської обл. Агроекологічний журнал, №3, 2022. С. 84-93 DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2022.266413.
 2. Pokajewicz, K., Białoń, M., Svydenko, L., Hudz, N., Balwierz, R., Marciniak, D., & Wieczorek, P. P. (2022). Comparative evaluation of the essential oil of the new ukrainian lavandula angustifolia and lavandula x intermedia cultivars grown on the same plots. Molecules, 27(7) https://doi:10.3390/molecules27072152.
 3. Liudmyla Svydenko, Olena Vergun, Eva Ivanišová, Olga Korablova, Katarína Fatrcová Šramková Polyphenol Compounds and Antioxidant Activity of Salvia officinalis L. and Salvia sclarea L. / Agrobiodivers Improv Nutr Health Life Qual, 6, 2022(2): 139–148 DOI: https://doi.org/10.15414/ainhlq.2022.0015.
 4. Shanaida, M.; Hudz, N.; Biało, M.; Kryvtsowa, M.; Svydenko, L.; Filipska, A.; Paweł Wieczorek, P. Chromatographic profiles and antimicrobial activity of the essential oils obtained from some species and cultivars of the Mentheae tribe (Lamiaceae). Saudi J. Biol. Sci. 2021, 28, 6145–6152: doi: 10.1016/j.sjbs.2021.06.068. Epub 2021 Jun 26.
 5. V.Dudchenko, L.Svydenko, O.Markovska, O. Sydiakina. Morphobiological and Biochemical Characteristics of Monarda L. Varieties under Conditions of the Southern Steppe of Ukraine / Journal of Ecological Engineering Vol. 21(8), 2020. Р. 99-107. https://doi.org/10.12911/22998993/127093.
 6. Nataliia Hudz, Ewa Makowicz, Mariia Shanaida, Marietta Biało, Izabela Jasicka-Misiak, Oksana Yezerska , Liudmyla Svydenko and Piotr Paweł Wieczorek. Phytochemical Evaluation of Tinctures and Essential Oil Obtained from Satureja montana Herb. Molecules 2020, 25, Р. 47-63. doi:10.3390/molecules25204763.
 7. Liudmyla Svydenko, Olena Vergun, Olga Grygorieva, Oksana Shymanska, Dzhamal Rakhmetov, Jan Brindza, Eva Ivanišova. Antioxidant capacity of plant raw material of Scutellaria baicalensis Georgi. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences vol. 13, 2019, no. 1, p. 614-621. https://doi.org/10.5219/1090.
 8. Свиденко Л.В., Єжов В.М. Перспективи вирощування деяких ефіроолійних культур у Степу Південному / Вісник аграрної науки, №6, 2015. – С. 20-24.
 9. Свиденко Л.В. Вивчення складу ефірної олії виділених форм Lavandula angustifolia Mill. в умовах інтродукції // Інтродукція рослин. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 82–85.
 10. Свиденко Л.В. Особливості росту та розвитку Lavandula angustifolia Mill. в умовах Херсонської області / Вісник Білоцерківського державного аграрного університету : зб. наук. праць. – Біла Церква, 2008. – Вип. 54. – С. 113–116.