• +38 067 420 19 81
  • icsanaas@ukr.net
  • Україна, Одеська обл. cмт. Хлібодарське

Разова спеціалізована вчена рада 2/2023

Спеціалізована вчена рада створена для проведення разового захисту дисертації СКАКУНА Вадима Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія.

Склад ради:

Голова ради – доктор сільськогосподарських наук, професор ЗАЄЦЬ Сергій Олександрович, завідувач відділу кліматично орієнтованих агротехнологій Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України

Члени ради:

  • доктор сільськогосподарських наук ЛИХОВИД Павло Володимирович, старший науковий співробітник відділу зрошуваного землеробства та декарбонізації агроекосистем Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України (рецензент);
  • кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник БОРОВИК Віра Олександрівна, провідний науковий співробітник відділу селекції сільськогосподарських культур (рецензент);
  • доктор сільськогосподарських наук, професор ПАЛАМАРЧУК Віталій Дмитрович, доцент кафедри рослинництва та садівництва, факультету агрономії, садівництва та захисту рослин Науково-навчального інституту агротехнології та природокористування Вінницького національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України (офіційний опонент);
  • доктор сільськогосподарських наук, професор ГРАБОВСЬКИЙ Микола Борисович, професор кафедри технологій в рослинництві та захисту рослин Білоцерківського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України (офіційний опонент).

 

ДАТА ЗАХИСТУ – 29 лютого 2024 року

 

Онлайн-трансляція захисту буде проводитись на офіційному YouTube каналі Інституту:

ICSA NAAS – YouTube

Захист відбудеться за адресою: Одеська обл., смт. Хлібодарське, вул. Маяцька дорога, 24
Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН

СКАКУН Вадим Михайлович

Назва дисертаційної роботи:

«Оптимізація елементів технології вирощування лінії–батьківських компонентів та інноваційних гібридів кукурудзи в умовах Центрального Лісостепу України»

Науковий керівник:

МАРЧЕНКО Тетяна Юріївна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу селекції сільськогосподарських культур Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Рецензія першого рецензента

Рецензія другого рецензента

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

Адреса Разової спеціалізованої вченої ради для звернень:

67667, Одеська обл., смт. Хлібодарське, вул. Маяцька дорога, 24
Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН
Національної академії аграрних наук України
тел.: (095) 44-29-212